Talousarvioaloite
TAA
231
2019 vp
Minna
Reijonen
ps
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Pelastusopiston toiminnan turvaamiseen (2 300 000 euroa)
Eduskunnalle
Kuopiossa sijaitseva Pelastusopisto on sisäministeriön alainen oppilaitos, joka vastaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillisesta perus- ja täydennyskoulutuksesta sekä poikkeusoloihin varautumisen koulutuksesta. Lisäksi Pelastusopisto vastaa kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja lähettämisestä operaatioihin.  
Suurin osa Suomen pelastusalan ammattilaisista koulutetaan Pelastusopistossa, eli noin 120 pelastajatutkintoa, 30 alipäällystutkintoa ja noin 20 päällystökurssin (AMK) suorittanutta vuodessa. Lisäksi Helsingin kaupungin ylläpitämä Pelastuskoulu on kouluttanut vuosittain 15 pelastaja- ja 6 alipäällystötutkintoa suorittavaa. 
Vuoden 2018 lopussa sisäministeri Kai Mykkänen päätti, että kaikki pelastusalan koulutus keskitetään valtion Pelastusopistoon Kuopioon ja Helsingin Pelastuskoulun tutkintoon johtava koulutustoiminta lakkautetaan vuoden 2021 loppuun mennessä. Syyskuussa 2019 sisäministeri Maria Ohisalo myönsi jatkoaikaa Helsingin Pelastuskoulun toiminnalle kesään 2023 saakka. 
Pelastusopiston ydintoimintojen sekä toiminnan kehittämisen vaatimat resurssit on varmistettava. Tämä tarkoittaa 2,3 miljoonan euron pysyvää lisäystä Pelastusopiston budjettiin; tällä turvataan ydintoiminnot, tietojärjestelmien kulut, koulutusympäristöjen ja pelastuskaluston investoinnit sekä kansainväliseen pelastuspalveluun liittyvä rahoitustarve.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 2 300 000 euroa momentille 26.30.01 Pelastusopiston ydintoimintojen ja toimintojen kehittämiseen. 
Helsingissä 18.10.2019 
Minna
Reijonen
ps
Marko
Kilpi
kok
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Sari
Essayah
kd
Markku
Eestilä
kok
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.48