Talousarvioaloite
TAA
232
2019 vp
Minna
Reijonen
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä logopedian tutkinto-ohjelman käynnistämiseen Itä-Suomen yliopistossa (1 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Puheterapeuteista on pulaa lähes koko Suomessa. Ammattibarometrin mukaan maaliskuussa 2019 oli avoinna 116 kuulontutkijan tai puheterapeutin tehtävää. Barometrin mukaan pulaa työnhakijoista on kaikkialla muualla paitsi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Itä-Suomessa pula on ollut vaikea jo useita vuosia.  
Puheterapeutteja koulutetaan logopedian tutkinto-ohjelmassa. Tällä hetkellä logopediaa voi opiskella vain Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Ala on suosittu. Vuonna 2018 esimerkiksi Tampereen yliopistoon pääsi 2,7 % hakijoista opiskelemaan logopedian tutkinto-ohjelmassa. 
Logopedian tutkinto-ohjelma tulisi aloittaa myös Itä-Suomen yliopistossa. Tutkinto-ohjelma sopisi hyvin Itä-Suomen yliopiston terveyspainotteisuuteen ja edistäisi puheterapian saatavuutta tasapuolisemmin koko maassa.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 29.40.50 logopedian tutkinto-ohjelman käynnistämiseen Itä-Suomen yliopistossa.  
Helsingissä 18.10.2019 
Minna
Reijonen
ps
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.48