Talousarvioaloite
TAA
233
2019 vp
Minna
Reijonen
ps
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä selvityksen tekemiseen lähiruoasta valtion ja kuntien ruokapalveluissa (2 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Lähiruuan reitti ruokapöytään on lyhyt ja sillä tuetaan alueen ruokaketjua ja paikallista ruokakulttuuria. Lähiruuan tuotanto luo työpaikkoja ja tuloja alueen asukkaille ja vahvistaa näin alueen taloutta. Valitsemalla lähiruokaa voidaan vaikuttaa alueen ympäristön tilaan ja huoltovarmuuteen. Suomessa raaka-aineita on mahdollista tuottaa turvallisesti, sillä maaperä on puhdas ja puhdasta vettä on käytettävissä runsaasti.  
Tulisi laatia selvitys, jossa selvitetään millaisia vaikutuksia olisi valtion, kuntien ja em. tahojen ostopalveluna tuotettujen ruokapalveluiden siirtymisellä kokonaan kotimaiseen, pääsääntöisesti lähiruokaan. 
Selvityksessä tarkasteltaisiin siirtymisen vaikutuksia ympäristöön, työllisyyteen ja sekä suoraan että välillisesti haja-asutusalueiden elinvoimaan ja huoltovarmuuteen. Selvitettäisiin myös siirtymisen kustannusvaikutuksia edellä mainitut osa-alueet huomioon ottaen valtiolle ja kunnille. Selvityksessä selvitettäisiin, millä aikataululla siirtyminen olisi mahdollinen ja mitä lakimuutoksia se edellyttäisi. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 30.20.47 selvityksen tekemiseen valtion, kuntien ja em. tahojen ostopalveluna tuotettujen ruokapalvelujen siirtymisestä kotimaiseen ja pääsääntöisesti lähiruokaan.  
Helsingissä 18.10.2019 
Minna
Reijonen
ps
Mauri
Peltokangas
ps
Ritva
Elomaa
ps
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.48