Talousarvioaloite
TAA
235
2019 vp
Paula
Risikko
kok
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Seinäjoen asemaseudun kehittämiseen (25 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Seinäjoen asema on yksi Suomen vilkasliikenteisimmistä asemista. Aseman matkustajamäärä oli vuonna 2018 1 120 000 matkustajaa. Vuoden 2019 aikana matkustajamäärä on kasvanut (1—9/2019) peräti 11,3 %.  
Seinäjoen asemaseudun 18 ha:n alue on keskeinen kehittämiskohde Seinäjoella tulevalla vuosikymmenellä. Seinäjoen asemaseudun kehittäminen palvelee myös valtakunnallista liikennejärjestelmäkehittämistä osana Suomen pääradan perusparannusta.  
Valtiolla ja sen yhtiöillä on merkittävä rooli Seinäjoen asemaseudun uudistamisessa. Aseman alueelle on rakennettava radan alikulku, alueen liityntäpysäköintiä tulee kehittää, raideliikenteen tietoliikenneverkkoja ja turvalaitteita on uusittava ja ratapiha-aluetta on suunniteltava vastaamaan lisääntyvän liikenteen tarpeisiin.  
Valtion osavastuulla olevien toimenpiteiden toteuttaminen tulee edellyttämään rahoituksen osoittamista Seinäjoen asemaseudun kehittämiseen. 
Liikenteen kasvu on odotettuakin voimakkaampaa ja Seinäjoen kaupungin nopea kasvu edellyttää Seinäjoen asemaseudun hyödyntämistä monipuolisesti.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 25 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtion osavastuulla olevien toimenpiteiden käynnistämiseen Seinäjoen asemaseudun kehittämiseen. 
Helsingissä 18.10.2019 
Paula
Risikko
kok
Pasi
Kivisaari
kesk
Janne
Sankelo
kok
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.48