Talousarvioaloite
TAA
236
2019 vp
Paula
Risikko
kok
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sotaorpojen kuntouttavien palvelujen mallintamiseen ja käynnistämiseen (4 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Sotaorvot ovat väestöryhmä, joka on kärsinyt raskaasti talvi-, jatko- ja Lapin sodan menetyksistä. Edellä mainituissa sodissa orvoiksi jäi 55 000—60 000 lasta. Osa lapsista menetti molemmat vanhempansa.  
Tällä hetkellä elossa olevista sotaorvoista ei ole tarkkaa lukumäärää, mutta arviolta heitä on noin 20 000—25 000. Kaatuneitten Omaisten Liiton ylläpitämässä sotaorporekisterissä on rekisteröityjä sotaorpoja noin 16 000.  
Sotaorpojen keski-ikä on nyt 80 vuotta. Toimintakyvyn ylläpitämisen ja parantamisen tukeminen on perusteltua ja kuntouttavien palvelujen tarve on ilmeinen. Kaatuneitten Omaisten Liitto on arvioinut, että heikoimmassa asemassa olevia sotaorpoja, jotka ovat kiireellisesti kuntoutuksen tarpeessa, on n. 10—20 % sotaorpojen kokonaismäärästä.  
Lainsäädännön oli aikoinaan tarkoitus turvata sotaorvolle koulutus. Sotaorpoja koulutettiin pääasiassa niille aloille, joita hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen tarvittiin. Usealla sotaorvolla ei kuitenkaan ollut realistisia mahdollisuuksia koulunkäyntiin. Ei ollut varaa, kotona tarvittiin työvoimaa tai oli lähdettävä heti kansakoulun jälkeen ansiotyöhön hankkimaan perheelle toimeentuloa.  
Lapsena alkanut kova työnteko ja palkkatyö fyysisesti raskailla aloilla on johtanut monella varhaiseen osatyökyvyttömyyteen, jopa työkyvyttömyyteen. Kuntoutuksen tarvetta lisää elinikäinen henkinen kuormitus vanhemman/vanhempien menettämisestä johtuen.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 4 000 000 euroa momentille 33.03.63 sotaorpojen kuntouttavien palvelujen mallintamiseen ja käynnistämiseen.  
Helsingissä 18.10.2019 
Paula
Risikko
kok
Timo
Heinonen
kok
Mari-Leena
Talvitie
kok
Pauli
Kiuru
kok
Janne
Sankelo
kok
Ben
Zyskowicz
kok
Kari
Tolvanen
kok
Arto
Satonen
kok
Sofia
Vikman
kok
Pia
Kauma
kok
Ruut
Sjöblom
kok
Anne-Mari
Virolainen
kok
Jaana
Pelkonen
kok
Juhana
Vartiainen
kok
Kalle
Jokinen
kok
Jukka
Kopra
kok
Wille
Rydman
kok
Matias
Marttinen
kok
Heikki
Vestman
kok
Sari
Multala
kok
Sari
Sarkomaa
kok
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.48