Talousarvioaloite
TAA
245
2018 vp
Anneli
Kiljunen
sd
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliaakikkojen ruokavaliokorvaukseen (10 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Hallitus lakkautti keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksen vuoden 2016 alusta. Tuella oli vuodesta 2002 alkaen korvattu gluteenittoman ruokavalion aiheuttamia lisäkustannuksia. Korvaus oli 23,60 euroa kuukaudessa 16 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille keliaakikoille. 
Keliakia on parantumaton autoimmuunisairaus, johon ei ole lääkehoitoa, vaan sen ainoa hoito on lääkärin määräämä tarkka gluteeniton ruokavalio. Keliakia kuuluu samaan autoimmuunisairauksien ryhmään kuin esimerkiksi MS-tauti, Crohnin tauti ja ykköstyypin diabetes. Yhteiskunta tukee näiden sairauksien hoitoa lääkekorvausten alemman tai ylemmän erityiskorvausluokan mukaisesti. Gluteenittoman ruokavalion aiheuttamia lisäkuluja ei kuitenkaan tällä hetkellä korvata millään tavalla. 
Keliakiaa sairastavia ei pidä asettaa perusteettomasti eriarvoiseen asemaan muihin autoimmuunisairaisiin ja pitkäaikaissairaisiin verrattuna. Korvauksen poiston perusteena oli valtiontalouden säästö. Samalla se kuitenkin on heikentänyt keliaakikkojen hoitomotivaatiota ja mahdollisuuksia noudattaa gluteenitonta ruokavaliota. Poikkeamat ruokavaliohoidossa johtavat vakavampiin terveysongelmiin, jolloin terveyspalveluiden ja sairauslomien tarve sekä riski vakaviin lisäsairauksiin kasvaa. Jos keliakiaa sairastavalla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia hoitaa sairauttaan, kustannukset yhteiskunnalle voivat nousta moninkertaisiksi ruokavaliokorvaukseen verrattuna.  
Hallituksen päätös ruokavaliokorvauksen poistamisesta oli täysin ristiriidassa terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden kanssa. Siksi ruokavaliokorvaus tulee palauttaa.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 33.40.60 keliaakikkojen ruokavaliokorvaukseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Anneli
Kiljunen
sd
Viimeksi julkaistu 11.10.2018 14:27