Talousarvioaloite
TAA
245
2019 vp
Wille
Rydman
kok
Talousarvioaloite kehitysyhteistyön BKTL-tason varmistamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-71 700 000 euroa)
Eduskunnalle
Kehitysyhteistyön BKTL-tason varmistamiseksi ehdotetaan ensi vuoden talousarvion momentille 24.30.66 71 700 000 euron suuruista määrärahaa. Ehdotus pohjautuu Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan. 
Kehitysyhteistyön tulee perustua tavoitteellisuuteen ja tuloksellisuuteen itse kohdemaassa. Pelkkä tietyn BKTL-tason varmistaminen ei ole kestävä peruste kehitysyhteistyörahoituksen lisäämiselle. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta vähentää 71 700 000 euroa momentilta 24.30.66 kehitysyhteistyön BKTL-tason varmistamiseen ehdotetusta määrarahasta. 
Helsingissä 18.10.2019 
Wille
Rydman
kok
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.51