Talousarvioaloite
TAA
248
2018 vp
Kimmo
Kivelä
sin
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kuopion henkilö- ja tavararatapihojen uudistamiseen (49 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Asemanseudut ovat tärkeitä kaupunkikehityksen paikkoja, joita kaupungit voisivat hyödyntää asunto- ja palvelurakentamisessa huomattavasti nykyistä paremmin. Alueiden hyödyntäminen edellyttää usein myös ratapihojen uudistamista, kansiratkaisuja tai toimintojen muualle siirtämistä. Kuopiossa molemmat ratapihat ovat liikenneteknisesti ja turvallisuuden kannalta tulleet tiensä päähän aiheuttaen huomattavia vuotuisia käyttö- ja ylläpitokustannuksia. 
Kuopiossa keskeisenä osana kaupunkikeskustan kehittämistä ollaan toteuttamassa Kuopion Asemanseudun uudistaminen. Alueelle on vuonna 2014 valmistunut kunnallistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan etenemisen yhteistyössä yksityissektorin toteuttajatahon ja VR-Yhtymä Oy:n kanssa. Kyseessä on merkittävä elinvoimaa ja työllisyyttä lisäävä hankekokonaisuus, josta yksityisten investointien osuus on noin 150—170 milj. euroa. Nykyisestä linja-auto- ja rautatieaseman alueesta muodostetaan seudullisesti tärkeä joukkoliikennepalvelut ja matkakeskustoiminnot sisältävä keskittymä, jota täydentää arkkitehtuuriltaan edustava toimisto-, liike- ja palvelutiloja sekä asumista sisältävä työpaikka-alue. Hankekokonaisuuden toteutumisen kannalta on erityisen tärkeää, että alueen henkilö- ja tavarapihojen uudistaminen tunneleineen (valtiorahoitteinen osio noin 50 milj. euroa) kyettäisiin sovittamaan muun rakentamisen aikatauluun. Lisäksi uudistus palvelisi Kuopion Sorsasaloon suunnitteilla olevan kuljetustarpeiltaankin erittäin merkittävän biotuotetehtaan tarpeita. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 49 000 000 euroa momentille 31.10.77 Kuopion henkilö- ja tavarapihojen uudistamiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Kimmo
Kivelä
sin
Eero
Reijonen
kesk
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Markku
Eestilä
kok
Sari
Raassina
kok
Matti
Semi
vas
Pentti
Oinonen
sin
Sari
Essayah
kd
Markku
Rossi
kesk
Seppo
Kääriäinen
kesk
Kari
Kulmala
sin
Krista
Mikkonen
vihr
Riitta
Myller
sd
Viimeksi julkaistu 11.10.2018 14.27