Talousarvioaloite
TAA
248
2019 vp
Wille
Rydman
kok
Talousarvioaloite pakolaiskiintiön korottamiseen liittyvästä kotouttamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-520 000 euroa)
Eduskunnalle
Pakolaiskiintiön korottamiseen ehdotetaan ensi vuoden talousarvion momentille 32.50.30 520 000 euron suuruista määrärahaa. Ehdotus pohjautuu Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan. Suomen pakolaiskiintiötä ei ole syytä korottaa. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta vähentää 520 000 euroa momentilta 32.50.30 pakolaiskiintiön korottamiseen liittyvästä kotouttamiseen ehdotetusta määrärahasta. 
Helsingissä 18.10.2019 
Wille
Rydman
kok
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.51