Viimeksi julkaistu 1.3.2021 15.21

Talousarvioaloite TAA 252/2015 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Savon radan nopeustason nostoon välillä Kouvola—Kajaani (100 000 000 euroa)

SariRaassinakokym.

Eduskunnalle

Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnat ovat käyttäneet EU-ohjelmakausilla 2000—2006 ja 2007—2013 EAKR-rahoitusta yhteensä yli 32 miljoonaa euroa Savon radan tasoristeyksien poistamiseksi. Ratayhteyksien nopeutta tulee nostaa saavutettavuuden parantamiseksi. Nopeudennostotavoitteiden saavuttaminen edellyttää tasoristeyksien poistamisen lisäksi mm. sähkörata- ja turvalaitemuutostöitä. 

Pieksämäki—Kuopio-osuudella nopeustaso on edelleen 140 km/h, vaikka osuuden päällys- ja alusrakenne on kunnostettu korkeampaa nopeustasoa vastaavaksi. Sähkörata- ja turvalaitetöiden saattaminen valmiiksi ja muut puuttuvat toimenpiteet edellyttäisivät perusradanpidon rahoitusta mahdollistamaan 200 km/h nopeuden. Kuopio—Iisalmi-rataosan tasoristeysten yleispiirteinen poistamissuunnitelma valmistui v. 2011. Sen mukaan rataosalla olevien 49 tasoristeyksen poistaminen ja korvaaminen 18 eritasoristeyksellä tulisi maksamaan noin 18 miljoonaa euroa.  

Ratayhteyksien perusparantamishankkeiden läpiviemiseen, tasoristeysten poistamiseen sekä muihin nopeuttamista edistäviin töihin tulee varata riittävä rahoitus valtion talousarviossa ja näitä toimenpiteitä tulee kohdistaa Itä-Suomeen. Näillä toimilla edistetään myös ilmastopoliittisen ohjelman toteutumista. Perusradanpitoon tulee saada 100 miljoonan euron tasokorotus rataverkon kunnon ja ratayhteyksien kehittämisen turvaamiseksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 100 000 000 euroa momentille 31.10.20 perusradanpitoon. 
Helsingissä 9.10.2015 
SariRaassinakok
KimmoKiveläps
HannakaisaHeikkinenkesk
MarkkuRossikesk
ElsiKatainenkesk
KristaMikkonenvihr
SariEssayahkd
MattiSemivas
RiittaMyllersd
MerjaMäkisalo-Ropponensd