Talousarvioaloite
TAA
252
2019 vp
Päivi
Räsänen
kd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kansanopistojen valtionosuuden korottamiseen (3 800 000 euroa)
Eduskunnalle
Suomessa toimii 87 kansanopisto- kampusta. Kampuksia on eri puolilla maata ja niistä 16 on ruotsinkielisiä. Opistot on mahdollista jakaa taustayhteisön ja luonteensa mukaan neljään ryhmään: sitoutumattomat, kristilliset, yhteiskunnalliset ja erityisopistot. 
Kansanopistot tekevät tärkeää työtä tarjoten aikuisopiskelijoille mahdollisuuksia erilaisiin koulutuskokonaisuuksiin eri aloilla. Kansanopistojen toiminnan turvaamiseksi tarvitaan korotusta niiden valtionosuuteen. Tällä hetkellä kansanopiston ylläpitäjälle myönnetään valtionosuutta 57 prosenttia kansanopiston järjestämän opetuksen laskennallisista kustannuksista. Valtionosuusprosenttia tulee korottaa 65 prosenttiin, mikä vastaa opintokeskuksen ja liikunnan koulutuskeskuksen ylläpitäjälle myönnettävää valtionosuutta. Korotus parantaisi vapaan sivistystyön tasavertaisuutta ja parantaisi kansanopistojen mahdollisuutta jatkaa toimintaa ja tarjota korkealaatuisia koulutusmahdollisuuksia aikuisopiskelijoille. 
Kansanopistojen valtionosuuden korottaminen 65 prosenttiin maksaisi arviolta 3,8 milj. euroa ja se vahvistaisi kaikkien kansanopistojen toimintakykyä.  
Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2020. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 3 800 000 euroa momentille 29.10.31 kansanopistojen valtionosuuden korottamiseen.  
Helsingissä 18.10.2019 
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Antero
Laukkanen
kd
Sari
Tanus
kd
Peter
Östman
kd
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.51