Talousarvioaloite
TAA
253
2019 vp
Päivi
Räsänen
kd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ohituspaikkojen rakentamiseen Riihimäki—Tampere-rataosalla (15 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Pääradan palvelutaso ja Helsinki—Tampere-rataosan välityskyvyn merkittävä parantaminen on Kanta-Hämeen saavutettavuuden, elinvoimaisuuden ja asukkaiden työmatka- ja asiointiliikkumisen kannalta erityisen ratkaisevaa. Tuhannet ihmiset Kanta-Hämeestä ja pääradan varrelta käyvät päivittäin työssä pääkaupunkiseudulla tai Tampereen suunnalla. Pääradan kyky välittää junaliikennettä on avainasemassa ihmisten arkiliikkumisen toimivuudelle. 
Päärata on myös elinkeinoelämän kuljetusten toimivuuden kannalta tärkeä valtasuoni. Riihimäki—Hämeenlinna—Tampere-rataosalla vuosittaiset tavaraliikenteen kuljetusmäärät ovat koko ajan kasvamassa ollen nyt tasoa viisi miljoonaa tonnia vuodessa. Tavaraliikenteen yhteensovittaminen muun liikenteen sekaan on haastavaa jo nykytilanteessa, esimerkiksi Äänekoski—Vuosaari-junat oli vaikeaa sijoittaa rataosalle.  
Rataosalla erityisen ongelman tuo nopean ja hitaan henkilöliikenteen ja tavarajunaliikenteen sijoittaminen nykyiseen raidekapasiteettiin. 
Riihimäki—Tampere-rataosalla on pulaa riittävän pitkistä ohituspaikoista. Erityisesti etelän suuntaan on liian vähän ohituspaikkoja, kun ohittamaan pystyy vain Toijalassa ja Hämeenlinnassa.  
Helsinki—Tampere-pääradan kehittämisen suunnitteluun on valtion lisätalousarviossa 19.6.2019 osoitettu yhteensä 11 miljoonan euron määräraha. Summasta 1,5 miljoonaa euroa on varattu ohituspaikkojen suunnitteluun ja kahdeksan miljoonaa euroa yhteysvälin kolmannen raiteen yleissuunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin.  
Pääradan suunnittelun edistäminen on hyvin tärkeätä ja toteutuessaan luo edellytykset radan välityskyvyn parantamiselle. 
Rataosalla tarvitaan käytännön toimenpiteitä jo ihan lähivuosina. Riihimäki—Tampere-rataosalle valmistui Liikenneviraston (nykyisin Väylä) toimesta tarveselvitys vuonna 2018. Siinä esitettiin etenemispoluksi ohituspaikkojen rakentamista sekä kolmannen raiteen rakentamista välille Riihimäki—Tampere. 
Liikenneviraston selvityksen mukaan uusille  ohituspaikoille on tarve jo nykytilanteessa tavaraliikenteen toimintaedellytyksien parantamiseksi. Ennustevuoden 2025 liikennekysynnällä tarvitaan yhteensä neljä uutta ohituspaikkaa, jotta aikataulusta saadaan toimiva. 
Tarveselvityksessä esitettiin ohituspaikojen toteuttamisjärjestykseksi: Hattulan Leteensuo, Turenki, Kuurila ja Lempäälän nykyisen ohituspaikan täydentäminen etelän suuntaan. 
Ohituspaikat tulisi toteuttaa viipymättä. Niitä tarvitaan myös pääradan rakenteiden peruskorjauksen aikaisen liikenteen järjestämiseksi. Tämä aloite on tehty siksi, että kiireellisimpien ohituspaikkojen eli Leteensuon ja Turengin toteuttaminen voitaisiin käynnistää jo rinnan ratasuunnitelman laatimisen kanssa. 
Tämä aloite on tehty yhteistyössä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 15 000 000 euroa momentille 31.10.77 ohituspaikkojen rakentamiseen Riihimäki—Tampere-rataosalla.  
Helsingissä 18.10.2019 
Päivi
Räsänen
kd
Tarja
Filatov
sd
Timo
Heinonen
kok
Rami
Lehto
ps
Jari
Ronkainen
ps
Kalle
Jokinen
kok
Arto
Satonen
kok
Johannes
Koskinen
sd
Hilkka
Kemppi
kesk
Mirka
Soinikoski
vihr
Lulu
Ranne
ps
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
Mika
Kari
sd
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.51