Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.05

Talousarvioaloite TAA 253/2019 vp 
Päivi Räsänen kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ohituspaikkojen rakentamiseen Riihimäki—Tampere-rataosalla (15 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Pääradan palvelutaso ja Helsinki—Tampere-rataosan välityskyvyn merkittävä parantaminen on Kanta-Hämeen saavutettavuuden, elinvoimaisuuden ja asukkaiden työmatka- ja asiointiliikkumisen kannalta erityisen ratkaisevaa. Tuhannet ihmiset Kanta-Hämeestä ja pääradan varrelta käyvät päivittäin työssä pääkaupunkiseudulla tai Tampereen suunnalla. Pääradan kyky välittää junaliikennettä on avainasemassa ihmisten arkiliikkumisen toimivuudelle. 

Päärata on myös elinkeinoelämän kuljetusten toimivuuden kannalta tärkeä valtasuoni. Riihimäki—Hämeenlinna—Tampere-rataosalla vuosittaiset tavaraliikenteen kuljetusmäärät ovat koko ajan kasvamassa ollen nyt tasoa viisi miljoonaa tonnia vuodessa. Tavaraliikenteen yhteensovittaminen muun liikenteen sekaan on haastavaa jo nykytilanteessa, esimerkiksi Äänekoski—Vuosaari-junat oli vaikeaa sijoittaa rataosalle.  

Rataosalla erityisen ongelman tuo nopean ja hitaan henkilöliikenteen ja tavarajunaliikenteen sijoittaminen nykyiseen raidekapasiteettiin. 

Riihimäki—Tampere-rataosalla on pulaa riittävän pitkistä ohituspaikoista. Erityisesti etelän suuntaan on liian vähän ohituspaikkoja, kun ohittamaan pystyy vain Toijalassa ja Hämeenlinnassa.  

Helsinki—Tampere-pääradan kehittämisen suunnitteluun on valtion lisätalousarviossa 19.6.2019 osoitettu yhteensä 11 miljoonan euron määräraha. Summasta 1,5 miljoonaa euroa on varattu ohituspaikkojen suunnitteluun ja kahdeksan miljoonaa euroa yhteysvälin kolmannen raiteen yleissuunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin.  

Pääradan suunnittelun edistäminen on hyvin tärkeätä ja toteutuessaan luo edellytykset radan välityskyvyn parantamiselle. 

Rataosalla tarvitaan käytännön toimenpiteitä jo ihan lähivuosina. Riihimäki—Tampere-rataosalle valmistui Liikenneviraston (nykyisin Väylä) toimesta tarveselvitys vuonna 2018. Siinä esitettiin etenemispoluksi ohituspaikkojen rakentamista sekä kolmannen raiteen rakentamista välille Riihimäki—Tampere. 

Liikenneviraston selvityksen mukaan uusille  ohituspaikoille on tarve jo nykytilanteessa tavaraliikenteen toimintaedellytyksien parantamiseksi. Ennustevuoden 2025 liikennekysynnällä tarvitaan yhteensä neljä uutta ohituspaikkaa, jotta aikataulusta saadaan toimiva. 

Tarveselvityksessä esitettiin ohituspaikojen toteuttamisjärjestykseksi: Hattulan Leteensuo, Turenki, Kuurila ja Lempäälän nykyisen ohituspaikan täydentäminen etelän suuntaan. 

Ohituspaikat tulisi toteuttaa viipymättä. Niitä tarvitaan myös pääradan rakenteiden peruskorjauksen aikaisen liikenteen järjestämiseksi. Tämä aloite on tehty siksi, että kiireellisimpien ohituspaikkojen eli Leteensuon ja Turengin toteuttaminen voitaisiin käynnistää jo rinnan ratasuunnitelman laatimisen kanssa. 

Tämä aloite on tehty yhteistyössä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 15 000 000 euroa momentille 31.10.77 ohituspaikkojen rakentamiseen Riihimäki—Tampere-rataosalla.  
Helsingissä 18.10.2019 
Päivi Räsänen kd 
Tarja Filatov sd 
Timo Heinonen kok 
Rami Lehto ps 
Jari Ronkainen ps 
Kalle Jokinen kok 
Arto Satonen kok 
Johannes Koskinen sd 
Hilkka Kemppi kesk 
Mirka Soinikoski vihr 
Lulu Ranne ps 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
Mika Kari sd