Talousarvioaloite
TAA
254
2019 vp
Päivi
Räsänen
kd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä joukkoliikenteen palvelujen ostoon harvaan asutulla maaseudulla (5 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Liikenneyhteyksien heikkeneminen rapauttaa maakuntien edellytyksiä houkutella yritysinvestointeja, työvoimaa, opiskelijoita ja matkailijoita. Joukkoliikenne on monelle suomalaiselle ainoa vaihtoehto liikkumiselle. Heikot joukkoliikenneyhteydet ovat monelle suomalaiselle este työpaikan tai koulutuspaikan vastaanottamiselle. Ongelmat korostuvat harvaan asutulla maaseudulla. Arjen pyörittäminen vaikeutuu merkittävästi, mikäli asuinpaikkakunnalla ei ole kattavia yhteyksiä.  
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset rahoittavat maaseudun peruspalveluluonteista linja-autoilla ja takseilla harjoitettavaa joukkoliikennettä sekä siirtymäajan mukaisia seutu- ja työmatkalippuja koskevia hintavelvoitteita. Lisäksi ne hankkivat alueensa liikennettä kilpailutetuilla sopimuksilla, joiden rahoitukseen kunnat voivat osallistua. Rahoitus maaseudun joukkoliikenteen ylläpitoon on laskenut viime vuosina ja on nyt reilu 32 miljoonaa euroa. Joukkoliikenteen ostopalveluihin ja kehittämiseen tarvitaan lisäpanostuksia erityisesti harvaan asutulla maaseudulla.  
Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2020. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 5 000 000 euroa momentille 31.20.55 joukkoliikenteen palvelujen ostoon harvaan asutulla maaseudulla. 
Helsingissä 18.10.2019 
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Antero
Laukkanen
kd
Sari
Tanus
kd
Peter
Östman
kd
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.51