Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.47

Talousarvioaloite TAA 257/2018 vp 
Kari Kulmala sin ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 6 ja kantatien 71 liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyihin Kiteen Puhoksessa (3 720 000 euroa)

Eduskunnalle

Valtatien 6 tasoristeyksestä Kiteen Puhoksessa on muodostunut liikenne- ja ympäristöturvallisuusriskikohde. Puhoksen teollisuusalueen yritysten rekkaliikennemäärät ovat suuria ja osa liikenteestä on vaarallisiksi luokiteltuja kemikaalikuljetuksia. Kiteen kaupungilla on vahva tahtotila Puhoksen teollisuusalueen kehittämiseksi, ja yrityksillä on laajennussuunnitelmia.  

Ensi vaiheessa toteutetaan hanke rakentamalla valtatien 6 Lepikon liittymän porrastaminen ja kanavointi sekä siihen liittyvät yksityistie- ja pohjavedensuojausjärjestelyt. Hankkeen rahoituksen mahdollistaessa toteutetaan yksityistieyhteys maantieltä 486 Lepikon maatalousoppilaitokselle. Toteutettavilla ratkaisuilla parannetaan Lepikon liittymäalueen liikenneturvallisuutta ja raskaan liikenteen sujuvuutta sekä minimoidaan pohjaveden pilaantumisriskejä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 3 720 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 6 ja kantatien 71 liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyihin Kiteen Puhoksessa. 
Helsingissä 28.9.2018 
Kari Kulmala sin 
Kimmo Kivelä sin 
Seppo Kääriäinen kesk 
Eero Reijonen kesk 
Sari Essayah kd 
Matti Semi vas 
Krista Mikkonen vihr 
Riitta Myller sd 
Pentti Oinonen sin