Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 257/2018 vp

Viimeksi julkaistu 10.10.2018 11.45

Talousarvioaloite TAA 257/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 6 ja kantatien 71 liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyihin Kiteen Puhoksessa (3 720 000 euroa)

KariKulmalasinym.

Eduskunnalle

Valtatien 6 tasoristeyksestä Kiteen Puhoksessa on muodostunut liikenne- ja ympäristöturvallisuusriskikohde. Puhoksen teollisuusalueen yritysten rekkaliikennemäärät ovat suuria ja osa liikenteestä on vaarallisiksi luokiteltuja kemikaalikuljetuksia. Kiteen kaupungilla on vahva tahtotila Puhoksen teollisuusalueen kehittämiseksi, ja yrityksillä on laajennussuunnitelmia.  

Ensi vaiheessa toteutetaan hanke rakentamalla valtatien 6 Lepikon liittymän porrastaminen ja kanavointi sekä siihen liittyvät yksityistie- ja pohjavedensuojausjärjestelyt. Hankkeen rahoituksen mahdollistaessa toteutetaan yksityistieyhteys maantieltä 486 Lepikon maatalousoppilaitokselle. Toteutettavilla ratkaisuilla parannetaan Lepikon liittymäalueen liikenneturvallisuutta ja raskaan liikenteen sujuvuutta sekä minimoidaan pohjaveden pilaantumisriskejä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 3 720 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 6 ja kantatien 71 liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyihin Kiteen Puhoksessa. 
Helsingissä 28.9.2018 
KariKulmalasin
KimmoKiveläsin
SeppoKääriäinenkesk
EeroReijonenkesk
SariEssayahkd
MattiSemivas
KristaMikkonenvihr
RiittaMyllersd
PenttiOinonensin