Talousarvioaloite
TAA
257
2018 vp
Kari
Kulmala
sin
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 6 ja kantatien 71 liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyihin Kiteen Puhoksessa (3 720 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtatien 6 tasoristeyksestä Kiteen Puhoksessa on muodostunut liikenne- ja ympäristöturvallisuusriskikohde. Puhoksen teollisuusalueen yritysten rekkaliikennemäärät ovat suuria ja osa liikenteestä on vaarallisiksi luokiteltuja kemikaalikuljetuksia. Kiteen kaupungilla on vahva tahtotila Puhoksen teollisuusalueen kehittämiseksi, ja yrityksillä on laajennussuunnitelmia.  
Ensi vaiheessa toteutetaan hanke rakentamalla valtatien 6 Lepikon liittymän porrastaminen ja kanavointi sekä siihen liittyvät yksityistie- ja pohjavedensuojausjärjestelyt. Hankkeen rahoituksen mahdollistaessa toteutetaan yksityistieyhteys maantieltä 486 Lepikon maatalousoppilaitokselle. Toteutettavilla ratkaisuilla parannetaan Lepikon liittymäalueen liikenneturvallisuutta ja raskaan liikenteen sujuvuutta sekä minimoidaan pohjaveden pilaantumisriskejä.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 3 720 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 6 ja kantatien 71 liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyihin Kiteen Puhoksessa. 
Helsingissä 28.9.2018 
Kari
Kulmala
sin
Kimmo
Kivelä
sin
Seppo
Kääriäinen
kesk
Eero
Reijonen
kesk
Sari
Essayah
kd
Matti
Semi
vas
Krista
Mikkonen
vihr
Riitta
Myller
sd
Pentti
Oinonen
sin
Viimeksi julkaistu 10.10.2018 11.45