Talousarvioaloite
TAA
257
2019 vp
Janne
Sankelo
kok
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kantatien 67 ja Komulantien liityntäkaistan suunnitteluun Teuvalla (50 000 euroa)
Eduskunnalle
Kantatien 67 ja Komulantien risteysalueen turvallisuutta on parannettava rakentamalla liityntäkaista Teuvan suunnalta saapuvaa liikennettä varten. Risteyksessä on merkittävää kääntyvää liikennettä läheisten tuotantolaitosten vuoksi, jotka työllistävät n. 100 henkilöä. Tuotantolaitosten työmatkaliikenteen ja rahdin lisäksi risteyksessä on merkittävää yhdistelmäajoneuvo- ja maatalouskoneliikennettä. 
Turvallisuuden lisäksi liityntäkaista parantaisi kantatien 67 välityskykyä ja tukisi alueen elintarvike- ja vientiteollisuutta. Kantatie 67 on Länsi-Suomen merkittävimpiä liikenneväyliä yhdessä Vaasasta ja Porista lähtevien valtateiden kanssa. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 50 000 euroa momentille 31.10.20 kantatien 67 ja Komulantien liityntäkaistan suunnitteluun. 
Helsingissä 18.10.2019 
Janne
Sankelo
kok
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.51