Talousarvioaloite
TAA
258
2019 vp
Janne
Sankelo
kok
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä uuden Alahärmä—Kortesjärvi-tielinjauksen suunnitteluun (100 000 euroa)
Eduskunnalle
Kauhavan kaupungin kaupunginosakeskusten välille on rakennettava uusi yhdystietasoinen tieyhteys, joka liittyy valtatiehen 19 Alahärmän Pirissä ja kantatiehen 63 Kortesjärvellä nykyisen Syväjärventien liittymän kohdalla. Uuden tielinjauksen suunnitteluun on varattava määräraha. 
Uusi tielinjaus purkaisi toteutuessaan kantatien 63 ja valtatien 19 liikennettä sekä nopeuttaisi Kauhavan kaupungin sisäistä pendelöintiliikennettä. Tielinjaus helpottaisi myös yritysten toimintaa ja tukisi valtakunnallisesti merkittävää Etelä-Pohjanmaan kehityskäytävää. 
Läntisen Suomen tieliikenteen kannalta Vaasan seudulle suuntautuva uusi tielinjaus tukee alueen merkittävää vientiteollisuutta sekä nivoo ympäröiviä maakuntia yhteen tehokkaampien kuljetusreittien ansiosta.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 100 000 euroa momentille 31.10.20 uuden Alahärmä—Kortesjärvi-tielinjauksen suunnitteluun. 
Helsingissä 18.10.2019 
Janne
Sankelo
kok
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.54