Talousarvioaloite
TAA
259
2019 vp
Janne
Sankelo
kok
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä seututien 725 Ylihärmä—Koivulahti välityskyvyn parantamiseeen (1 300 000 euroa)
Eduskunnalle
Seututie 725 palvelee Kauhavan alueen ja Vaasan välistä pitkämatkaista liikennettä, johon lukeutuu pääasiassa työmatkaliikennettä, maatalousliikennettä sekä rahtiliikennettä. Tien keskimääräinen vuorokausiliikenne nousee parhaimmillaan n. 1 900 ajoneuvoon, ja tiellä kuljetettavan rahdin arvo on merkittävä. Tien käyttöön nähden nykyinen tieluokitus on liian alhainen. 
Seututie 725 tulisi korottaa tieluokitukseltaan kantatieksi ja tien talvihoitoluokkaa tulisi myös korottaa. Näiden toimien ohella on tärkeää parantaa tien välityskykyä, jotta se palvelee nykyistä monipuolista ja raskasta liikennettä paremmin. Tien kehittäminen edistäisi vientiteollisuuden kasvua ja toimisi parempana siteenä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan talousalueille. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 1 300 000 euroa momentille 31.10.20 tien 725 Ylihärmä—Koivulahti välityskyvyn parantamiseen. 
Helsingissä 18.10.2019 
Janne
Sankelo
kok
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.54