Talousarvioaloite
TAA
260
2019 vp
Janne
Sankelo
kok
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Ratikylän alikulkusillan rakentamiseen ja tiejärjestelyihin Laihialla (3 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Laihian kunnan keskustaajaman yhteyteen suunniteltu Ratikylän alikulkukäytävä yhdistäisi keskustaajaman ja radan takana olevan Mäntymäen asuntoalueen sekä nopeuttaisi ratayhteyttä Vaasan ja Seinäjoen välillä. 
Mäntymäen asuinalue on Laihian kunnan suurin keskustaajaman ulkopuolella oleva tiivis asuntoalue n. 1 000 asukkaallaan. Alikulkukäytävän rakentaminen poistaisi Vaalilan, Alhon, Maunulan ja nykyisen Laihian aseman tasoylikäytävät sekä mahdollistaisi raideliikenteen nopeuden korottamisen sekä kasvattaisi turvallisuutta ko. rataosuudella. Paikallisesti alikulkukäytävä helpottaisi erityisesti kevyttä liikennettä ja työmatkaliikennettä. Nykyisellään tieyhteys on mutkikas, vaarallinen ja vaatii tasoylikäytävän käyttöä. Ongelma johtuu uusista tiejärjestelyistä, jotka ovat jääneet kesken. 
Toteutuessaan hanke palvelisi Vaasan ja Seinäjoen välistä kasvukäytävää, nopeuttaisi raideliikennettä, parantaisi paikallisten ihmisten turvallisuutta ja tukisi yritystoimintaa. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 3 000 000 euroa momentille 31.10.20 Ratikylän alikulkusillan rakentamiseen ja tiejärjestelyihin. 
Helsingissä 18.10.2019 
Janne
Sankelo
kok
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.54