Talousarvioaloite
TAA
261
2019 vp
Janne
Sankelo
kok
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kantatien 67 parantamiseen välillä Ilmajoki—Seinäjoki (8 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Kantatie 67 palvelee Kaskisten satamaan suuntautuvan pitkämatkaisen liikenteen ohella Etelä-Pohjanmaan kasvukäytävää mukailevaa seudullista ja paikallista liikennettä. Nykyiset tieliikennejärjestelyt eivät ole enää riittävät kasvaneille liikennemäärille, ja kaksikaistainen tie tasoliittymineen on kiireesti parannettava korkeatasoisemmaksi. 
Välillä Ilmajoki—Seinäjoki liikenne hidastuu voimakkaasti erityisesti Ahonkylän ja Alakylän välillä, ja koko tiejakson henkilövahinko-onnettomuuksien tiheys on n. 3,5-kertainen kantateiden keskiarvoon verrattuna. 
Tie on parannettava korkeatasoisemmaksi mahdollisimman pikaisesti aloittamalla Ahonkylän, Rintalanmäen ja Siltalan eritasoliittymien suunnittelulla ja rakentamisella. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 8 000 000 euroa momentille 31.10.20 kantatien 67 parantamiseen välillä Ilmajoki—Seinäjoki. 
Helsingissä 18.10.2019 
Janne
Sankelo
kok
Paula
Risikko
kok
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.54