Talousarvioaloite
TAA
262
2019 vp
Janne
Sankelo
kok
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä alemman tieverkon parantamiseen Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (9 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Pohjalaismaakuntien päällysteet ovat hajoamassa paikkauskelvottomaksi alemmalla tieverkolla. Korjausvelan kasvu on johtanut tilanteeseen, jossa yksittäisten vaurioiden paikkaaminen ei enää auta, koska päällyste ei pysy enää koossa. Tällaisille teille ei enää tehdä päällystepaikkauksia. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella tällaisia teitä on yhteensä n. 670 kilometriä. 
Rannikkoseutu muodostaa Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella erityisen ongelman oikukkaiden talvien lisääntyessä. Kosteuden sulaminen ja jäätyminen useita kertoja talven aikana rapauttaa päällystettä. Niin ikään päällysteiden paikkaukseen myönnetty rahoitus on laskenut suhteellisesti eniten juuri rannikkoalueilla. 
ELY-keskuksen mukaan tilanne on erittäin vakava. Alemman tieverkon heikkeneminen aiheuttaa merkittäviä ongelmia vientiteollisuudelle, maataloudelle ja alueen asukkaille turvallisuuden, kaluston toimivuuden ja ylimääräisten kustannusten muodossa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 9 000 000 euroa momentille 31.10.20 alemman tieverkon parantamiseen Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. 
Helsingissä 18.10.2019 
Janne
Sankelo
kok
Paula
Risikko
kok
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.54