Talousarvioaloite
TAA
263
2019 vp
Janne
Sankelo
kok
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pääradan yhteysvälin Seinäjoki—Tampere yleissuunnittelun aloittamiseen (5 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Tampere—Seinäjoki on Suomen vilkkain yksiraiteinen rautatieosuus. Nykyisellä liikenteellä radan kapasiteetti on täydessä käytössä, ja välin matkustajamäärät kasvavat nopeimmin Suomessa.  
Väyläviraston tarveselvityksen mukaan kaksoisraidevaihtoehtojen jatkosuunnittelua tulee jatkaa yleissuunnittelulla ja siihen liittyvällä ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä. Niin ikään suunnitteluvalmiuden parantaminen on edellytys EU:n ydinverkkokäytäville kohdennetun CEF-rahoituksen hyödyntämiselle. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 5 000 000 euroa momentille 31.10.77 pääradan yhteysvälin Seinäjoki—Tampere yleissuunnitteluun. 
Helsingissä 18.10.2019 
Janne
Sankelo
kok
Paula
Risikko
kok
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.54