Talousarvioaloite
TAA
266
2018 vp
Seppo
Kääriäinen
kesk
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Iisalmi—Ylivieska—Kontiomäki-radan ja Yara—Siilinjärvi-radan sähköistykseen (110 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Tavaraliikenteeseen kohdistetut parannukset alentavat yritysten logistiikkakustannuksia ja edistävät kehitystä koko Suomessa. Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki-radan sähköistäminen ja Iisalmi—Kontiomäki radan yhdistäminen kolmioraiteella sekä Siilinjärven Yaran kaivokselta Savon radalle tulevan raiteen sähköistäminen ovat Pohjois-Savon ja Suomen kilpailukyvyn ja elinkeinoelämän kannalta välttämättömiä hankkeita.  
Ylivieska—Iisalmi-rata palvelee erityisesti raskasta tavaraliikennettä, ja radan sähköistyksen sekä liikennepaikkojen parantamisen kerrannaisvaikutukset koko Suomen tavarankuljetukseen ja operaattoreiden investointeihin ovat huomattavat. Ylivieska—Iisalmi-rata on rataverkon vilkkain sähköistämätön rataosa ja oleellinen osa kuljetusketjua, jonka osalta lisätalousarviossa (2015) päätettiin Pännäinen—Pietarsaari-sähköistyksestä. Hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa 2012 on vuosien 2012—2015 alkavaksi kehittämishankkeeksi osoitettu Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki-ratayhteyden parantaminen. 
Rataosuuksien kuljetukset koostuvat Venäjän transitoliikenteestä ja Kainuun ja Savon kotimaan kaivos- ja metsäteollisuuden vienti- ja raaka-ainevirroista. Yaran Siilinjärven tehtaiden ja Savon radan sähköistys 5 km:n matkalta mahdollistaa kuljetusten siirtämisen sähköjunaliikenteelle ja alentaa siten logistiikkakustannuksia. Ratojen sähköistyksen ja kolmioraiteen toteutuksen kustannusarvio on noin 110 miljoonaa euroa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 110 000 000 euroa momentille 31.10.77 Iisalmi—Ylivieska—Kontiomäki-radan ja Yara—Siilinjärvi-radan sähköistykseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Seppo
Kääriäinen
kesk
Kimmo
Kivelä
sin
Eero
Reijonen
kesk
Sari
Essayah
kd
Matti
Semi
vas
Kari
Kulmala
sin
Krista
Mikkonen
vihr
Riitta
Myller
sd
Markku
Rossi
kesk
Pentti
Oinonen
sin
Viimeksi julkaistu 10.10.2018 11.48