Talousarvioaloite
TAA
268
2019 vp
Arto
Satonen
kok
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 3 yhteysvälin Tampere—Vaasa parantamiseen Pirkanmaan alueella (28 600 000 euroa)
Eduskunnalle
Hämeenkyrön ohitustieinvestoinnin (Hämeenkyrön väylä) toteuttaminen on merkittävä osa yhteysvälin Tampere—Vaasa liikennöitävyyden parantamista, mutta sillä ei Suomen ruokateitä vielä saada kuntoon. Jotta elinkeinoelämän kuljetusten sekä työssäkäynti- ja asiointiliikenteen tarpeet sujuvuuden ja turvallisuuden osalta tulisivat kokonaishyödyllisesti täytetyiksi, on yhteysvälin ensimmäisen vaiheen loput investoinnit Pirkanmaalle, yhteiskustannuksiltaan noin 29 miljoonaa euroa, saatava tehdyiksi mahdollisimman nopeasti. Yhteysvälin palvelutaso ei edelleenkään vastaa tärkeälle tieosuudelle asetettuja vaatimuksia. Liikenneturvallisuus on yhä muita Suomen valtateitä heikompi. 
Valtatie 3 (E12) on Suomen ruokatie ja viennin valtaväylä, jonka jäljellä olevat 1. vaiheen investointikohteet yhteysvälillä Tampere—Vaasa ovat seuraavat:  
Keskikaiteet Sikuri—Ikaalinen ohituskaistoille 4,6 milj. euroa 
Teikangas—Mansoniemi ohituskaistapari 5,5 milj. euroa (Ikaalinen)  
Alaskylä—Parkano (VT 23) uusi ohituskaista ja tielinjan oikaisu 13,0 milj. euroa  
Lamminkosken ohituskaistapari 5,5 milj. euroa (Parkano) 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 28 600 000 euroa momentille 31.10.20 valtatien 3 yhteysvälin Tampere—Vaasa parantamiseen Pirkanmaan alueella. 
Helsingissä 18.10.2019 
Arto
Satonen
kok
Pauli
Kiuru
kok
Sofia
Vikman
kok
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 11.57