Viimeksi julkaistu 19.4.2021 15.20

Talousarvioaloite TAA 285/2016 vp 
Krista Mikkonen vihr ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön (5 477 000 euroa)

Eduskunnalle

Nuorten syrjäytyminen on vakava ongelma. OECD:n tutkimuksen mukaan joka viides suomalainen nuori mies on koulutuksen ja työvoiman ulkopuolella. Määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta ovat tehokkaita keinoja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen. Nyt hallitus kuitenkin esittää niihin varatun määrärahan leikkaamista. Näin siitä huolimatta, että hallitus sanoo olevansa sitoutunut nuorisotakuuseen. Nuorisotakuun toteutuminen vaatii kuitenkin myös määrärahojen turvaamista. 

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rahoituksen leikkaaminen vaarantaa jo käytössä olevat hyvät käytännöt ja toimivat mallit. Leikkaus lopettaisi käytännössä esimerkiksi Nuotta-toiminnan, joka on erityisesti etsivälle nuorisotyölle ainoa todellinen toiminnallinen työkalu, sillä resursseja muuhun toimintaan varsinkaan pienissä kunnissa ei ole. 

Nuotta-toiminta on tarkoitettu ilman opiskelu- tai työpaikkaa oleville nuorille ja sen tarkoituksena on antaa mahdollisuus nuoren omien vahvuuksien löytämiseen. Tulosten perusteella valmennus tukee nuorten itseluottamuksen vahvistumista ja taitoja toimia ryhmässä. Lähes jokainen Nuotta-valmennukseen osallistunut nuori suosittelisi Nuottaa toisille nuorille. Toiminnasta on saatu hyvin myönteistä palautetta myös nuorisoalan työntekijöiltä. 

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta on tarkoitettu kaikkein heikoimmassa asemassa oleville nuorille. Laajat koulutusleikkaukset lisäävät syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrää, jolloin etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan merkitys korostuu entisestään. Siitä leikkaaminen on samalla leikkaamista nuortemme tulevaisuudesta. Tähän meillä ei ole varaa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 5 477 000 euroa momentille 29.91.51 nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. 
Helsingissä 30.9.2016 
Krista Mikkonen vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr