Viimeksi julkaistu 19.4.2021 15.17

Talousarvioaloite TAA 286/2016 vp 
Krista Mikkonen vihr ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Botanian ystävät ry:lle (60 000 euroa)

Eduskunnalle

Suomessa on ainoastaan neljä ympärivuotista kasvitieteellistä puutarhaa, joista yksi on Joensuun kasvitieteellinen puutarha Botania. Itä-Suomen yliopisto päätti lopettaa Botanian toiminnan vuonna 2012. Tuolloin perustettiin Botanian ystävät ry: yleishyödyllinen, voittoa tuottamaton yhdistys, jonka ylläpitämäksi kasvitieteellinen puutarha kokonaisuudessaan siirtyi lokakuusta 2012 alkaen. Vastaavaa kasvitieteellisen puutarhan pelastamista ei ole tapahtunut missään päin maailmaa aiemmin. Yhdistys ylläpitää kasvihuoneita, työllistää noin viisi työntekijää ja palvelee noin 19 000 maksavaa asiakasta /vuosi. Vuosittainen kävijämäärä on neljässä vuodessa kasvanut 8 000 henkilöllä (maksavat asiakkaat) suhteessa aiempaan tilanteeseen. Yhdistys on nostanut -Botanian sekä paikallisesti että valtakunnallisesti merkittäväksi matkailukohteeksi. Erityislaatuisuutta lisää se, että Botania on Suomen myös ainoa trooppinen perhospuutarha. 

Botanian ystävät ry:n vuokrasopimus Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa (jonka osaomistaja Suomen valtio on) on haasteellinen: yhdistys maksaa kaikki käyttökustannukset (lämmitys, sähkö, vesi) ja sen lisäksi on vastuussa kaikista remonteista sekä myös kiinteistöverosta. Kiinteistön hallintaan liittyvä taloudellinen rasite sekä vähäinen julkinen tuki ovat johtamassa tilanteeseen, jossa yhdistys joutuu harkitsemaan kasvitieteellisen puutarhan ylläpidon lopettamista. Ellei julkista lisärahoitusta löydy ja ellei ratkaisua kiinteistön hallinnan keventämiseen löydetä, yhdistys ryhtyy alasajamaan toimintaa lokakuussa 2017. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 60 000 euroa momentille 35.01.65 Botanian ystävät ry:lle kasvitieteellisen puutarhan toimintaan ja sen kehittämiseen. 
Helsingissä 30.9.2016 
Krista Mikkonen vihr 
Elsi Katainen kesk 
Markku Rossi kesk 
Riitta Myller sd 
Matti Semi vas 
Sari Essayah kd 
Kimmo Kivelä ps 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Seppo Kääriäinen kesk