Viimeksi julkaistu 1.3.2021 15.22

Talousarvioaloite TAA 292/2015 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kimolan vesiväylän uudistamiseen (3 000 000 euroa)

VilleSkinnarisdym.

Eduskunnalle

Kouvolan, Iitin ja Heinolan kuntien yhteinen Kimolan kanava- ja vesiväylähanke on merkittävä ylimaakunnallinen kehittämishanke.  

Kimolan kanavan uudistaminen kasvattaisi merkittävästi Keski- ja Itä-Suomen vesiteiden verkostoa ja tukisi alueen palvelutyöpaikkojen säilymistä ja kasvua. Alueen kunnat ovat kohdanneet vahvan teollisuuden rakennemuutoksen, ja niissä tarvitaan uusia merkittäviä elinkeinopoliittisia avauksia. Voikkaa—Heinola-vesitieyhteyden toteutuminen olisi merkittävin matkailuinvestointeja tukeva edistysaskel vuosikymmeniin. Heinolan seutu on yhdistänyt ja lisännyt palvelumarkkinointia rakennemuutoksen jälkeisissä hankkeissa. 

Heinolassa, Kouvolassa ja Iitissä arvioidaan olevan noin 150 sellaista matkailualan työpaikkaa, joilla on selkeä yhteys vesistöihin ja vesiliikenteeseen. Vesistöjen vaikutusalueen kunnissa on yli 10 000 vesikulkuneuvoa, joiden entistä laajempaan käytettävyyteen perustuva myynti ja ylläpito luo merkittävän määrän uusia työpaikkoja. 

Kanavahankkeen kustannukset ovat noin10 miljoonaa euroa, jolla katetaan yleisiä vesiväylätöitä, alueen tiejärjestelyjä ja ratkaistaan seisovan veden laadun ympäristöongelmia Kimolan kanavassa. Kimolan kanavan kunnat ovat sen toteuttamiseksi vuosina 2016—2017 sitoutuneet maksamaan 3 miljoonaa euroa kustannuksista. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 3 000 000 euroa momentille 31.10.20 Kimolan vesiväylän uudistamiseen. 
Helsingissä 9.10.2015 
VilleSkinnarisd
Sirkka-LiisaAnttilakesk
PäiviRäsänenkd
MarttiTaljakesk
TarjaFilatovsd
TimoHeinonenkok