Viimeksi julkaistu 19.4.2021 15.11

Talousarvioaloite TAA 306/2016 vp 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Joensuun ratapihan parantamiseen (79 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Joensuun asemanseudun kehittäminen on keskeisessä roolissa Joensuun symmetrisen kaupungin vision toteuttamisessa. Tavoitteena on laajentaa kaupunkikeskustaa Pielisjoen itäpuolella, tuoda asunto- ja palvelurakentamista sekä luoda uusia työpaikkoja hyvien liikenneyhteyksien ja rakennetun infran äärelle. Alueen tehokkaampi käyttö edellyttää myös teknisesti vanhentuneiden henkilö- ja tavararatapihojen uudelleen järjestelyjä. Liikennevirasto on omassa valmistelussaan priorisoinut Joensuun hankkeen korkealle moniongelmaisena kohteena. Kaupunkikehityshanke ja ratapihan kunnostushanke tukevat hyvin toisiaan. Ratapihajärjestelyt mahdollistavat alueen maankäytön kehittämisen ja tiivistämisen. Hankkeella on merkittävä vipuvaikutus yksityisten satojen miljoonien eurojen rakennushankkeiden käynnistymiseen. Järjestelyt parantavat myös eri liikennemuotojen yhteensovittamista ja joukkoliikenteen olosuhteita ja luovat hyvän pohjan liikenteen ja matkustajapalveluiden uudistamiselle liikennekaaren mukaisesti. Joensuun ratapihan toimivuudella on myös merkittävää vaikutusta koko Karjalan radan liikennöitävyyteen. 

Joensuun ratapihan yleissuunnitelma valmistui vuonna 2013, ja parhaillaan on käynnissä aluetta koskeva ratalain mukaisen ratasuunnitelman laadinta. Samanaikaisesti on käynnissä Joensuun asemanseudun ja ratapihan asemakaavojen muutokset, ja ne tulevat päätettäviksi vuoden 2017 alkupuolella. Ratapihan uudistamisen on arvoitu vievän noin neljä vuotta ja maksavan 79 miljoonaa euroa. Hankkeen eteneminen toteutusvaiheeseen tavoiteaikataulussa vuoteen 2020 mennessä edellyttää, että vuoden 2017 talousarviossa varaudutaan jo rakennussuunnitteluun ja valmisteleviin toimiin siten, että varsinainen rakentaminen voi käynnistyä vuodesta 2018 alkaen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 79 000 000 euroa momentille 31.10.77 Joensuun ratapihan parantamiseen.  
Helsingissä 30.9.2016 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Pentti Oinonen ps 
Sari Essayah kd 
Markku Rossi kesk 
Matti Semi vas 
Riitta Myller sd 
Kari Kulmala ps 
Kimmo Kivelä ps 
Krista Mikkonen vihr 
Seppo Kääriäinen kesk