Talousarvioaloite
TAA
32
2018 vp
Thomas
Blomqvist
r
ym.
Talousarvioaloite ansio- ja pääomatuloveron tuottoarvion korottamisesta kotitalousvähennyksen korottamisen vuoksi (130 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Kotitalousvähennys on hyvä esimerkki vähennysmuodosta, joka lisää verotuloja, edistää yrittäjyyttä ja parantaa työllisyysastetta. Lisäksi kotitalousvähennys auttaa harmaan talouden torjunnassa. Aiemmat arviot ovat osoittaneet, että kotitalousvähennyksestä johtuva verotulojen väheneminen on maksanut itsensä takaisin, koska työllisyys ja sitä kautta myös kokonaisverotulot ovat kasvaneet. Arviomme mukaan kotitalousvähennyksen korotus, joka itsessään vähentää valtion verotuloja, samalla dynaamisten vaikutustensa kautta tuo 130 000 000 euron lisätulot. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 130 000 000 euroa momentille 11.01.01 ansio- ja pääomatuloveron tuotosta kotitalousvähennyksen korottamisen vuoksi. 
Helsingissä 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
r
Anna-Maja
Henriksson
r
Anders
Adlercreutz
r
Eva
Biaudet
r
Mats
Löfström
r
Mikaela
Nylander
r
Mats
Nylund
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Joakim
Strand
r
Stefan
Wallin
r
Viimeksi julkaistu 17.10.2018 13:48