Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.23

Talousarvioaloite TAA 325/2017 vp 
Riitta Myller sd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Joensuun ratapihan uudistamiseen ja asemanseudun kehittämiseen (4 440 000 euroa)

Eduskunnalle

Joensuun asemanseudun kehittäminen on keskeisessä roolissa Joensuun symmetrisen kaupungin vision toteuttamisessa. Tavoitteena on laajentaa kaupunkikeskustaa Pielisjoen itäpuolella, tuoda asunto- ja palvelurakentamista sekä luoda uusia työpaikkoja hyvien liikenneyhteyksien ja rakennetun infran äärelle. Tavoitteeseen sisältyvät 1 miljoonan euron investoinnit vuoteen 2030 mennessä. Kaupunkikeskustan laajeneminen tarkoittaa 3 500 uutta työpaikkaa ja 6 000 uutta asukasta.  

Strategian toteutuminen ja alueen tehokkaampi käyttö edellyttävät teknisesti vanhentuneiden henkilö- ja tavararatapihojen uudelleen järjestelyjä. Ratapihan rakentamisen kustannusarvio on 77 miljoonaa euroa. Liikennevirasto on omassa valmistelussaan priorisoinut Joensuun hankkeen korkealle moniongelmaisena kohteena. 

Joensuun ratapihahankkeen käynnistämisen ensimmäinen vaihe on Kuhasalontien maantiesillan muutos ratasuunnitelman ja tiesuunnitelman mukaisesti. Tämä edellyttää 4,44 miljoonan euron valtionrahoituksen järjestymistä valtion määrärahoista. Joensuun kaupunki on sitoutunut oman katujärjestelyosuutensa 0,66 miljoonan euron hoitamiseen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 4 440 000 euroa momentille 32.50.65 Joensuun ratapihan uudistamiseen. 
Helsingissä 29.9.2017 
Riitta Myller sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Sari Essayah kd 
Elsi Katainen kesk 
Krista Mikkonen vihr