Viimeksi julkaistu 19.1.2021 15.16

Talousarvioaloite TAA 33/2015 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutukseen (260 000 euroa)

MarkkuEestiläkokym.

Eduskunnalle

Koko maassa erikoistumistutkinto on hieman yli 300 eläinlääkärillä (16 %). Koska eläinlääkäreiden työnkuva ja siihen kohdistuvat vaatimukset ovat ratkaisevasti muuttuneet, arvioidaan kymmenen vuoden päästä erikoiseläinlääkäritarpeen olevan Suomessa 600 lääkäriä. Tällä hetkellä valmistuu vuosittain n. 10 erikoiseläinlääkäriä, koska erikoistumisvirkoja ei ole enempää. 

Eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen laajentamista tullaan toteuttamaan osittain Pohjois-Savossa ja osittain Pohjanmaalla, Seinäjoella. Pohjois-Savossa erikoistumiskoulutus keskittyy tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon sekä hevossairauksiin. 

Eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen alustana toimii Pohjois-Savossa Ylä-Savon ammattiopiston Kiuruveden Hingunniemen koulutila, minne on rakennettu eläinsairaala ja rekrytoitu erikoiseläinlääkäri. 

Eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksesta vastaa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta, jonka yhteistyötahoina ovat Pohjois-Savossa Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Ylä-Savon ammattiopisto, MTT:n Halolan toimipiste, Evira ja Suomen Hevostietokeskus ry sekä alueen lähikunnat. Valtiovarainministeriön vuoden 2016 talousarvioesityksessä mm. erikoistumiskoulutukseen tarkoitettu momentti on 50 000 euroa pienempi kuin v. 2015 talousarviossa. Eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseen tarvittava lisämääräraha on 260 000 euroa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 260 000 euroa momentille 30.20.62 Helsingin yliopistolle eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen lisäämiseen. 
Helsingissä 9.10.2015 
MarkkuEestiläkok
KristaMikkonenvihr
MarkkuRossikesk
SariEssayahkd
MattiSemivas
ElsiKatainenkesk
MerjaMäkisalo-Ropponensd
HannakaisaHeikkinenkesk