Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.11

Talousarvioaloite TAA 331/2017 vp 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 518 parantamiseen välillä Eno—Ahveninen—Kantatie 73 (1 400 000 euroa)

Eduskunnalle

Pielisen-Karjalan tiestö on yhä suuremmassa rasituksessa johtuen lisääntymistä teollisuus- ja puuraaka-ainekuljetuksista. Maantie 518 on teollisuudelle tärkeä, ja tiellä merkitystä mm. Enocell Oy:lle Uimaharjussa, Lieksan teollisuuskeskittymälle erityisesti Kevätniemessä sekä Nurmeksen alueen teollisuudelle. 

Raskaan liikenteen ja erityisesti puutavarakuljetusten määrien arvioidaan kasvavan lähivuosina erityisesti Lieksan Kevätniemen teollisuusalueelle sekä pohjoisesta että etelästä. Lisäksi valmiin tuotannon määrät nousevat merkittävästi sen jälkeen, kun biojalostamo ja bioterminaali aloittavat täysitehoisen toimintansa. 

Maantien 518 (Eno—Ahveninen—Kantatie 73) osuuden pituus on 28,5 km ja keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) 1 100, josta raskaita ajoneuvoja 120. Tielle on laadittu kunnostussuunnitelma vuonna 2014, jonka mukainen kustannusarvio on 1,4 miljoonaa euroa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 1 400 000 euroa momentille 31.10.20 maantien 518 kunnostamiseen välillä Eno—Ahveninen—Kantatie 73.  
Helsingissä 29.9.2017 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Riitta Myller sd 
Sari Essayah kd 
Sari Tanus kd 
Markku Rossi kesk 
Krista Mikkonen vihr