Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.10

Talousarvioaloite TAA 340/2017 vp 
Ilmari Nurminen sd 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä rauhantyön edistämiseen (200 000 euroa)

Eduskunnalle

Rauhanjärjestöt ovat saaneet tähän asti toiminta-avustuksensa opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista. Rauhantyön edistämiseen tarkoitettu valtionavustus on suhteessa muihin valtakunnallisten järjestöjen avustuksiin hyvin pientä, ja nyt siitä on leikattu entisestään. Tämä on selkeästi heikentänyt suomalaisen rauhantyön toimintaedellytyksiä. 

Rauhantyön kattojärjestö Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund on toiminut jo 110 vuotta. Rauhanjärjestöillä on ollut suuri merkitys väkivallattoman toiminnan tukemisessa niin Suomessa kuin maailmallakin. Rauhanjärjestöjen työ on laajaa ja monipuolista. Se kattaa niin rauhankasvatustyön koulujen kanssa mm. kouluttamalla opettajia, yleisen rauhanrakentamistyön mm. kouluttamalla nuoria, mutta myös yleisen aseidenriisuntatyön ml. joukkotuhoaseiden ja pienaseiden vastaisen kansainvälisen toiminnan kuin myös ihmisoikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta tapahtuvan työn. Rauhantyöllä vahvistetaan väkivallattoman toiminnan ajatusta, tehdään vihapuheen ja vihatekojen vastaista toimintaa. Rauhanjärjestöt osallistuvat monin tavoin yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja järjestöt julkaisevat kotimaista rauhan ja turvallisuuspoliittista kirjallisuutta ja lehtiä, järjestävät keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia. Rauhanjärjestöjen kansainväliset verkostot ovat laajat, ja yhteistyötä tehdään niin Pohjoismaiden, Euroopan kuin maailman tasolla. 

Suomen ja maailman nykyinen turvallisuus- ja yhteiskunnallinen tilanne edellyttää aktiivista rauhantyötä ja myös elinvoimaisia rauhanjärjestöjä. Rauhantyön määrärahojen lisääminen vahvistaa demokratiaa ja valmiuksiamme vastata yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Suomalaisen rauhantyön toimintaedellytykset on säilytettävä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 200 000 euroa momentille 29.80.50 rauhantyön edistämiseen. 
Helsingissä 29.9.2017 
Ilmari Nurminen sd