Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.10

Talousarvioaloite TAA 341/2017 vp 
Ilmari Nurminen sd 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Mäntän lentopaikan kuntoon saattamiseen (500 000 euroa)

Eduskunnalle

Mänttä-Vilppulassa toteutetaan ensimmäisenä Suomessa kaupunginosa, jossa asuminen ja yritystoiminta sijoittuvat pienlentopaikan välittömään läheisyyteen. Sassi-Kannusniemi on infrastruktuuri- ja elinkeinohanke, jossa yhdistetään yrittämistä, palveluja ja liikennettä sekä virkistystä, liikuntaa ja kulttuuria. Ensimmäisenä toteutuu lentopaikan kunnostaminen ja laajennus. Alue on maakuntakaavassa ja yleiskaavassa, ja asemakaavoitus valmistuu loppuvuonna 2017. Valmistelu on tehty yhteistyössä Trafin ja ympäristöviranomaisten kanssa. 

Mäntän lentopaikka rakennetaan varustelultaan hyvän eurooppalaisen standardin mukaiseksi ja ilmailumääräykset täyttäväksi viralliseksi valvomattomaksi pienlentopaikaksi. Kiitotie levenne-tään, pidennetään ja päällystetään. Rullaustiet yhdistävät kiitoalueeseen Air Park -asumisen, teollisuuskiinteistöt sekä SASKY-koulutuskuntayhtymän lentokoneasentajakoulun. Lentopaikka toimii liikenneinfrastruktuurin osana. Kiitoalueen perusparannustyö toteutetaan moderneja kestävän kehityksen mukaisia maarakennusmenetelmiä käyttämällä. Työssä hyödynnetään alueella olemassa olevia maamassoja sekä teollisuuden tuottamia sivutuotteita. 

Lentopaikan toteuttaminen edeltää yksityisten investointien käynnistymistä. Yksityisten Air Park -asuintonttien lisäksi lentopaikan yritystontit vastaavat erityisiin tuotannon ja logistiikan vaatimuksiin. Alueella on rautatieyhteys. Ilmailualan yritystoimintaa tukee lentokoneasentajakoulu. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 500 000 euroa momentille 31.10.41 Mäntän lentopaikan kuntoon saattamiseksi. 
Helsingissä 29.9.2017 
Ilmari Nurminen sd