Talousarvioaloite
TAA
344
2019 vp
Ville
Tavio
ps
Talousarvioaloite televisio- ja radiorahastoon ehdotetun määrärahan vähentämisestä (‑100 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Aloitteessa ehdotetaan, että valtion televisio- ja radiorahastolle suoritettavan rahoituksen määräraha olisi 432 112 000 euroa vuonna 2020. Nykylinjausten mukaan määräraha on 532 112 000 euroa.  
Yleisradiosta on esitetty huomattavasti arvostelua. Etupäässä epäkohtana on pidetty Yle-veroa. Yle-veron lakkauttamista koskien pantiin vireille myös kansalaisaloite (Yle-vero on lakkautettava 15.5.2016, OM 15/52/2016). Kansalaisaloite keräsi 22 670 kannatusilmoitusta. Toisaalta vuonna 2016 Yle-vero poistui 300 000 pienituloisimmalta (Ylen rahoitusta ja asemaa miettineen yleisparlamentaarinen työryhmän yhteisymmärrys 30.6.2016).  
Arvostelu on kohdistunut myös siihen, ettei Yle ole poliittisesti sitoutumaton. Tämä ilmenee mm. poliittisesti valitusta hallintoneuvostosta. Hallintoneuvoston jäsenet valitsee eduskunta vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Tästäkin syystä myös Yleisradion ohjelmistoa on pidetty epätyydyttävänä. Toisaalta Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:ään sisältynyt säännös julkisen palvelun ohjelmatoimintaa koskeneesta "monikulttuurisuuden edistämisestä" muutettiin lailla (28.6.2017/436) suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Keskeistä on, että tiedotusvälineet vaikuttavat aktiivisesti siihen, mistä keskustellaan.  
Yleisradiota on pidetty nykyaikana myös tarpeettomana, koska Internetin käyttö tärkeimpänä viestintävälinenä on kiistaton. Erityisesti sosiaalinen on varsinkin nuorten käytössä ja sen kattavuus on maailmanlaajuinen. Myös kaupallinen media on laajentunut merkittävästi. Yleisradiota ylläpidetään verorahoilla ja sitä koskevaa sääntelyä selittävät merkittävällä tavalla myös taloudelliset taustatekijät.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta vähentää 100 000 000 euroa momentilta 31.20.60 televisio- ja radiorahastoon ehdotetusta määrärahasta.  
Helsingissä 18.10.2019 
Ville
Tavio
ps
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 16.39