Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 350/2018 vp

Viimeksi julkaistu 11.10.2018 17.09

Talousarvioaloite TAA 350/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Metsähallituksen toimintaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla (1 600 000 euroa)

RiittaMyllersdym.

Eduskunnalle

Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoimilla kärkikohteilla käyntimäärät ovat n. 10 %:n vuosikasvussa. Samalla kohteiden ympärille on kehittynyt ja kehittymässä monipuolista suojelualueisiin tukeutuvaa yrittäjyyttä ja matkailua. Kärkikohteiden maastopalvelut luovat alustan matkailun toiminnoille, jotka tukeutuvat kansallispuistoihin ja muihin vetovoimaisiin luontokohteisiin. 

Maastopalvelujen kuluneisuus, riskitilanteet ja onnettomuudet heikentävät kärkikohteiden palvelumielikuvaa ja matkailun kehittymistä alueilla. Siksi käyntimäärien kasvu sekä kohteiden jokamies- ja matkailukäyttö edellyttävät palvelujen asiakasturvallisuutta sekä reittien kestävöittämistä ja käytön ohjaamista luonto- ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi. 

Metsähallitus on laatinut listan Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavista toimenpiteistä, jotka toteutuessaan edesauttavat säilyttämään luonnon- ja kulttuuriperinnön arvoja, edesauttavat asiakasturvallista retkeilyä ja matkailua, kasvattavat kävijätyytyväisyyttä, vahvistavat aluetaloutta ja parantavat yritysten ansaintamahdollisuuksia sekä kehittävät edelleen LAKELAND-alueen matkailua. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 1 600 000 euroa momentille 30.64.50 Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla toteutettaviin Metsähallituksen toimenpiteisiin. 
Helsingissä 28.9.2018 
RiittaMyllersd
SariEssayahkd
KimmoKiveläsin
EeroReijonenkesk
MattiSemivas
KristaMikkonenvihr
HannakaisaHeikkinenkesk
PenttiOinonensin
MarkkuEestiläkok
SeppoKääriäinenkesk