Talousarvioaloite
TAA
350
2018 vp
Riitta
Myller
sd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Metsähallituksen toimintaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla (1 600 000 euroa)
Eduskunnalle
Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoimilla kärkikohteilla käyntimäärät ovat n. 10 %:n vuosikasvussa. Samalla kohteiden ympärille on kehittynyt ja kehittymässä monipuolista suojelualueisiin tukeutuvaa yrittäjyyttä ja matkailua. Kärkikohteiden maastopalvelut luovat alustan matkailun toiminnoille, jotka tukeutuvat kansallispuistoihin ja muihin vetovoimaisiin luontokohteisiin. 
Maastopalvelujen kuluneisuus, riskitilanteet ja onnettomuudet heikentävät kärkikohteiden palvelumielikuvaa ja matkailun kehittymistä alueilla. Siksi käyntimäärien kasvu sekä kohteiden jokamies- ja matkailukäyttö edellyttävät palvelujen asiakasturvallisuutta sekä reittien kestävöittämistä ja käytön ohjaamista luonto- ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi. 
Metsähallitus on laatinut listan Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavista toimenpiteistä, jotka toteutuessaan edesauttavat säilyttämään luonnon- ja kulttuuriperinnön arvoja, edesauttavat asiakasturvallista retkeilyä ja matkailua, kasvattavat kävijätyytyväisyyttä, vahvistavat aluetaloutta ja parantavat yritysten ansaintamahdollisuuksia sekä kehittävät edelleen LAKELAND-alueen matkailua. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 1 600 000 euroa momentille 30.64.50 Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla toteutettaviin Metsähallituksen toimenpiteisiin. 
Helsingissä 28.9.2018 
Riitta
Myller
sd
Sari
Essayah
kd
Kimmo
Kivelä
sin
Eero
Reijonen
kesk
Matti
Semi
vas
Krista
Mikkonen
vihr
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Pentti
Oinonen
sin
Markku
Eestilä
kok
Seppo
Kääriäinen
kesk
Viimeksi julkaistu 11.10.2018 17.09