Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.36

Talousarvioaloite TAA 357/2018 vp 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 9 välin Kuopio—Joensuu parantamiseen (15 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Valtatie 9 (VT9) on Suomen tärkeimpiä poikittaisia liikenneyhteyksiä. Se yhdistää Turun, Tampereen, Jyväskylän, Kuopion sekä Joensuun kasvukeskukset jatkuen idässä Niiralan raja-asemalle asti. Tien liikennemäärät (KVL) vaihtelevat tieosittain välillä 2 200—5 900 ajoa/vrk, ja ennuste v. 2030 on runsaat 3 300—7 200 ajoa/vrk.  

Välillä Keski-Suomen maakunnanraja—Vehmasmäki (Kuopio) tie on kapea ja suuntaukseltaan pienipiirteinen, ja paikoitellen tien pystygeometria laskee raskaan liikenteen ajonopeuksia sekä heikentää ohitusmahdollisuuksia. Tämän seurauksena tie on myös liikenneturvallisuudeltaan ongelmallinen. Tavoitteena on parantaa tie yksittäisin ohituskaistoin varustetuksi 2-kaistaiseksi tieksi. Samassa yhteydessä tie levennetään ja parannetaan suuntaukseltaan ja tasaukseltaan. Lisäksi tällä osuudella on tarpeen myös Suonenjoen liittymäramppien parantaminen.  

Toinen ongelmallinen tieosuus on Vartiala—Pohjois-Karjalan raja, mikä on samoin kapea ja pienipiirteinen ja siten liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallinen. Lisäksi tiellä on valtatieksi suurelta osin alhainen 80 km/t nopeusrajoitus, paikoin vain 60 km/t (esim. Riistaveden kohdalla). Tieosuuden välillä Vartiala—Riistavesi on valmius parantamisen aloittamiseen, jos rahoitus on varmistunut. Parantamisen kustannusarvio on 15 miljoonaa euroa. Tien parantaminen liittyy valtatien 9 parantamiseen Jännevirran sillan kohdalla. Jännevirran uusi silta on avattu liikenteelle 20.9.2018. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 15 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 9 välin Vartiala—Riistavesi parantamiseen.  
Helsingissä 28.9.2018 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Eero Reijonen kesk 
Sari Essayah kd 
Matti Semi vas 
Kari Kulmala sin 
Krista Mikkonen vihr 
Riitta Myller sd 
Pentti Oinonen sin 
Sari Raassina kok 
Markku Rossi kesk