Talousarvioaloite
TAA
357
2018 vp
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 9 välin Kuopio—Joensuu parantamiseen (15 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtatie 9 (VT9) on Suomen tärkeimpiä poikittaisia liikenneyhteyksiä. Se yhdistää Turun, Tampereen, Jyväskylän, Kuopion sekä Joensuun kasvukeskukset jatkuen idässä Niiralan raja-asemalle asti. Tien liikennemäärät (KVL) vaihtelevat tieosittain välillä 2 200—5 900 ajoa/vrk, ja ennuste v. 2030 on runsaat 3 300—7 200 ajoa/vrk.  
Välillä Keski-Suomen maakunnanraja—Vehmasmäki (Kuopio) tie on kapea ja suuntaukseltaan pienipiirteinen, ja paikoitellen tien pystygeometria laskee raskaan liikenteen ajonopeuksia sekä heikentää ohitusmahdollisuuksia. Tämän seurauksena tie on myös liikenneturvallisuudeltaan ongelmallinen. Tavoitteena on parantaa tie yksittäisin ohituskaistoin varustetuksi 2-kaistaiseksi tieksi. Samassa yhteydessä tie levennetään ja parannetaan suuntaukseltaan ja tasaukseltaan. Lisäksi tällä osuudella on tarpeen myös Suonenjoen liittymäramppien parantaminen.  
Toinen ongelmallinen tieosuus on Vartiala—Pohjois-Karjalan raja, mikä on samoin kapea ja pienipiirteinen ja siten liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallinen. Lisäksi tiellä on valtatieksi suurelta osin alhainen 80 km/t nopeusrajoitus, paikoin vain 60 km/t (esim. Riistaveden kohdalla). Tieosuuden välillä Vartiala—Riistavesi on valmius parantamisen aloittamiseen, jos rahoitus on varmistunut. Parantamisen kustannusarvio on 15 miljoonaa euroa. Tien parantaminen liittyy valtatien 9 parantamiseen Jännevirran sillan kohdalla. Jännevirran uusi silta on avattu liikenteelle 20.9.2018. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 15 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 9 välin Vartiala—Riistavesi parantamiseen.  
Helsingissä 28.9.2018 
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Eero
Reijonen
kesk
Sari
Essayah
kd
Matti
Semi
vas
Kari
Kulmala
sin
Krista
Mikkonen
vihr
Riitta
Myller
sd
Pentti
Oinonen
sin
Sari
Raassina
kok
Markku
Rossi
kesk
Viimeksi julkaistu 12.10.2018 15.48