Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.02

Talousarvioaloite TAA 359/2019 vp 
Heikki Vestman kok 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Keravan liityntäpysäköintihankkeeseen (4 300 000 euroa)

Eduskunnalle

Keravan asemalle on vuoden 2015 lopusta alkaen pyritty käynnistämään kaikkia Keski-Uudenmaan kuntia palveleva liityntäpysäköintihanke. Suunnitteilla olevassa liityntäpysäköintihallissa olisi tarkoitus olla 450 liityntäpysäköintipaikkaa sekä 1 000 pyöräpysäköintipaikkaa. Nykyisin asemalla on 130 liityntäpysäköintipaikkaa parkkikentällä. Tämä määrä on kestämättömän pieni jo nykyiseenkin tarpeeseen nähden. Liityntäpysäköintitilan puute on jo johtanut siihen, että ihmisiä on palannut oman auton käyttöön työmatkaliikenteessä. 

Edellisessä MAL-sopimuksessa sovittiin Keravan liityntäpysäköinnin toteuttamisesta kehitetyn kustannusjakomallin mukaan. Keravan liityntäpysäköinnissä kustannuksiin em. mallin mukaan osallistuvat Keravan kaupunki sijaintikuntana, Sipoo, Mäntsälä, Järvenpää, Pornainen, Tuusula ja Vantaa kotikuntana, Espoo ja Helsinki kohdekuntana sekä valtio, jota edustaa tässä mallissa Väylä.  

Kaikki kunnat ovat sitoutuneet mallin mukaisesti osallistumaan kustannuksiin ja liityntäpysäköinnin toteuttamista koskeva sopimus on valmisteltu ja on valmis vietäväksi päätöksentekoon kunnissa ja valtion osalta. Samaan aikaan hankkeen suunnittelun ja kustannuksista sopimisen kanssa käynnistettiin liityntäpysäköintiä koskeva asemakaavan muutos.  

Valtio ei kuitenkaan koko edellisellä MAL-sopimuskaudella ole osoittanut määrärahaa Keravan liityntäpysäköinnin toteuttamiseksi. Väylältä saadun tiedon mukaan Keravan liityntäpysäköintihanke on edelleen mukana Pasila—Riihimäki-hankkeen kustannuksissa, mutta edelleenkään ei ole mitään varmuutta siitä, että tuo hanke etenisi ja ainakaan sitä ei esitetä eteneväksi aikataulussa, johon tässä liityntäpysäköintihankkeessa oltaisiin valmiita. Keravan liityntäpysäköinnin tarve ei myöskään liity suoranaisesti kyseiseen ratahankkeeseen, vaan on akuutti nykytilaan liittyvä tarve. 

Tänä keväänä valmistuneessa seuraavassa MAL-suunnitelmassa ja siihen liittyvissä MAL-sopimuksen valmisteluissa Keravan liityntäpysäköinti on jälleen nostettu toteutettavaksi hankkeeksi. Valtion talousarvioon tarvitaan laaditun kustannusjakomallin mukainen varaus siitä, että valtion osuus hankkeesta, 4 300 000 euroa, toteutuu. Kun tämä varmuus saadaan, asemakaavamuutos etenee nopeasti, muut rahoittajakunnat ovat valmiita sopimaan toteutuksesta ja liityntäpysäköintihallilla on edellytykset valmistua nopeallakin aikataululla. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 4 300 000 euroa momentille 31.10.31 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa voi käyttää 4 300 000 euroa Keravan liityntäpysäköintihankkeeseen. 
Helsingissä 18.10.2019 
Heikki Vestman kok