Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.02

Talousarvioaloite TAA 360/2019 vp 
Heikki Vestman kok 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoon Söderkullan ja Nikkilän välisen tiestön ja risteysten parantamiseen (6 300 000 euroa)

Eduskunnalle

Sipoon Söderkullan ja Nikkilän keskusten välinen tiestö on ollut jo pitkään erittäin heikossa kunnossa. Söderkullan ja Nikkilän välillä on kaksi liikenneturvallisuuden kannalta vaarallista ris-teystä, joissa on suuret liikennemäärät. Söderkullan ja Nikkilän väliltä puuttuu kevyen liikenteen yhteys. Söderkullantie—Brobölentie vaatii uudelleenpäällystystä. 

Söderkullan ja Nikkilän välisen tieosuuden parantaminen on välttämätöntä paitsi liikenneturvallisuuden myös liikenteen sujuvuuden kannalta. Auto on sipoolaisille ja lähialueen asukkaille välttämätön arjen ja työn kannalta. Vastaavasti Söderkullan ja Nikkilän välinen kevyen liikenteen väylä lisää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. 

Kustannusarviot ovat seuraavat: 

  • Söderkullan ja Nikkilän välinen noin 10 km:n pituinen valaistu kevyen liikenteen väylä (rakennettuna Söderkullantien ja Brobölentien (mt 11689) vartta myöten) 3,5 milj. euroa. 

  • Öljytien alikulun ja risteyksen (mt 148/mt 11689) kanavointi 0,8 milj. euroa. 

  • Öljytien kiertoliittymä (mt 148/mt 11689) ja kevyen liikenteen väylän Nikkilä—Söderkulla alikulku 1,3 milj. euroa. 

  • Söderkullantien ja Uuden Porvoontien (mt 11689/mt 170) kiertoliittymä 0,7 milj. euroa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 6 300 000 euroa momentille 31.10.20 Sipoon Söderkullan ja Nikkilän välisen tiestön ja risteysten parantamiseen. 
Helsingissä 18.10.2019 
Heikki Vestman kok