Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.02

Talousarvioaloite TAA 361/2019 vp 
Heikki Vestman kok 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoonlahden eritasoliittymän saneerauksen (8 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Valtio ja Sipoon kunta ovat laatineet suunnitelmia valtatien 7 varressa sijaitsevan Sipoonlahden liittymän kehittämisestä liikenteen palvelualueena ja solmukohtana. Valtatie 7 on valtakunnallisesti merkittävä Helsingistä Kotkan ja Haminan kautta Vaalimaalle johtava valtatie sekä osa kansainvälistä E18-yhteyttä ja yleiseurooppalaista TEN-T-ydinverkkoa. Valtatiellä 7 on suuri merkitys Itä-Uudenmaan kuntien aluerakenteen ja elinkeinotoiminnan kannalta. Keskeistä liittymäaluetta saneeraamalla Sipoonlahdesta olisi mahdollista saada paitsi toimiva liikenteen palvelualue myös julkisen liikenteen solmukohta. 

Sipoonlahden eritasoliittymän yhteydessä on nykyisellään raskaan liikenteen levähdysalueena toimiva Sipoonlahden palvelualue. Alueen maankäytön voimakas kehittäminen ei ole palvelualueella mahdollista ennen kuin raskaan liikenteen nykyiselle pysäköintialueelle on löydetty uusi paikka ja liittymäalue on saneerattu. Sipoonlahden palvelualueella on parhaillaan tarjouskyselyssä urakka, jossa toteutetaan syksyyn 2020 mennessä raskaan liikenteen levähdysalueen laajennus (nykyisellä tiealueella). 

Liittymäalueen kehittäminen entistä monipuolisempana liikenteen palvelualueena sekä julkista liikennettä tukevana liittymäalueena vaatii eritasoliittymäkokonaisuuden. Vuonna 2016 laaditun aluevaraussuunnitelman mukainen eritasoliittymäkokonaisuus edellyttää rekkaparkin siirtoa ja maksaa nykyiseen kustannustasoon päivitettynä noin 8 000 000 euroa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 8 000 000 euroa momentille 31.10.20 Sipoonlahden eritasoliittymän saneeraukseen. 
Helsingissä 18.10.2019 
Heikki Vestman kok