Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.34

Talousarvioaloite TAA 363/2018 vp 
Ilmari Nurminen sd 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 12 parantamiseen välillä Tampere—Kangasala (10 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Tampereen ja Kangasalan välisellä valtatiellä (vt 12) on tällä hetkellä liikenteen toimivuus- sekä liikenneturvallisuusongelmia. Valtatien liikenteen kehittäminen on tärkeää, sillä kyseessä on työ- ja vapaa-ajan liikenteen kannalta merkittävä tie. Nelikaistaistamisen jatkaminen on kehittämisen kannalta olennaista, ja työn keskeytyminen vaikeuttaisi liikennejärjestelyjen järjestämistä.  

Väestön kasvun ennusteet ovat Tampereen seudulla varsin hyvät. Myös elinkeinoelämän kasvu edellyttää investointeja, jotta liikennejärjestelmän ja -verkon toimivuus voidaan tulevaisuudessa varmistaa alueella. Matkavälin uudistamisessa on tärkeää panostaa myös kävely- ja pyöräilymahdollisuuksien edistämiseen etenkin mahdollistamalla valtatien ylitykset. Eritasoliittymien rakentaminen ja parantaminen aina Alasjärven liittymästä Huutijärven liittymään saakka ovat tämän vuoksi juuri niitä investointeja, joita Pirkanmaa tarvitsee.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 12 nelikaistaistamisen jatkamiseen kohti Huutijärven liittymää välillä Tampere—Kangasala. 
Helsingissä 28.9.2018 
Ilmari Nurminen sd