Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.35

Talousarvioaloite TAA 364/2018 vp 
Ilmari Nurminen sd 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Hämeenkyrön ohitustien investointien aloittamiselle valtatiellä 3 välillä Tampere—Vaasa (10 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Hämeenkyrön ohitustien rakentaminen yhteysvälillä Tampere—Vaasa on Liikenneviraston johdolla laaditussa kehittämisen toimenpide- ja investointiohjelmassa. Ohjelmassa on määritelty palvelutason, liikenneolosuhteiden ja kustannusvaikutusten näkökulmasta tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimenpiteet. Hämeenkyrön ohitustie on määritelty tällaiseksi kohteeksi.   

Selvityksen hankepaketti sisältää yhteysvälille Tampere—Vaasa 158 miljoonan euron investoinnit, joista Pirkanmaalle kohdistuu runsaat sata miljoonaa euroa. Vuoteen 2025 mennessä toteutettavaksi suunniteltu niin sanottu hankekori jakautuu kolmeen erilaiseen osakoriin. Ensimmäinen osakori kattaa kiireellisimmät hankkeet, joilla poistetaan suurimmat yhteysvälin palvelutasoon liittyvät puutteet. Hämeenkyrön ohitustie on määritelty kiireelliseksi kohteeksi.   

Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereelle sijaitsee kasvukäytävä, joka on koko Suomen talouskasvun ja kilpailukyvyn ydin. Kyseisellä kasvukäytävällä sijaitsee 40 % maan työpaikoista, ja alueella tehdään noin puolet yritysten liikevaihdosta. Hämeenkyrön ohitustie tukisi osaltaan myös tämän Suomen tärkeimmän kasvukäytävän jatkokehittämistä.  

Hankepaketissa Pirkanmaan kohteet ovat mm. Hämeenkyrön ohitustie (65,4 miljoonaa euroa), keskikaiteet Sikuri—Ikaalinen-ohituskaistoille (4,6 miljoonaa euroa), Teikangas—Mansoniemi- ohituskaistapari (5,5 miljoonaa euroa), välille Alaskylä—Parkano (valtatie 23) uusi ohituskaista ja tielinjan oikaisu (13 miljoonaa euroa) sekä ohituskaistapari välille Parkano—Koskue (5,5 miljoonaa euroa). Lisäksi hankepaketin pienemmistä kohteista neljä sijoittuu Pirkanmaalle (Pentinmaantien liittymä, Sasi—Sarkkila-ohituskaistojen keskikaiteet, Niementien liittymän parantaminen ja Kuivasjärven ja Koskuen liittymien parantaminen).   

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 3 Hämeenkyrön ohitustien investoinnin aloittamiseen.   
Helsingissä 28.9.2018 
Ilmari Nurminen sd