Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.34

Talousarvioaloite TAA 365/2018 vp 
Ilmari Nurminen sd 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Nokian kaupungin hyvinvointikeskuksen suunnitteluun ja rakentamiseen (10 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Nokian kaupunki on saanut STM:ltä poikkeusluvan uuden hyvinvointikeskuksen rakentamiseksi mikrobivaurioisen terveyskeskuksen tilalle. Tilasuunnittelu toteutetaan siten, että SOTE-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti palvelujen laaja-alainen integraatio on mahdollista ja että palveluita voidaan käyttää yhtä kuntaa laajemmin. Hankkeen kustannusarvio on noin 35 milj. euroa (alv 0). Nokian kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen, että hanke toteutetaan kaupungin taseen ulkopuolella.   

Tällä hankkeella osallistuttaisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauspilotointiin. Nokian kaupungin hanke on uusia toimintamalleja hakiessaan nähtävä valtakunnallisesti merkittävänä kärkihankkeena. Kesken oleva maakunta- ja SOTE-uudistus tarkoittaa kuitenkin sitä, että maakunnalla tai Maakuntien tilakeskus Oy:llä ei ole mahdollisuutta osallistua hankkeen rahoitukseen. Nokian kaupunki — huolimatta yhteistyöstään maakunnan kanssa — yksin päättää investointeihin liittyvistä ratkaisuista, vaikka sopimusvastuu siirtyykin maakunnalle tai Maakuntien tilakeskukselle myöhemmin.   

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 33.60.38 valtakunnallisen pilottihankkeen Nokian kaupungin hyvinvointikeskuksen suunnitteluun ja rakentamiseen.  
Helsingissä 28.9.2018 
Ilmari Nurminen sd