Talousarvioaloite
TAA
365
2019 vp
Ville
Vähämäki
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vaelluskalojen nousua estävien patojen purkamiseen tai kalateiden rakentamiseen (3 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Vaelluskalojen nousua estävät vesivoimalat ja niissä olevat padot. Joissain tapauksissa voimalasta saatavan sähkön arvo on vähäinen. Taloudellisesti järkevämpää olisi pyrkiä siihen, että vaelluskalakantoja elvytetään ja myöhemmässä vaiheessa panostetaan kalastusmatkailun kehittämiseen.  
Yksi erittäin potentiaalinen hanke olisi Perhonjoessa sijaitsevaan patoon tehtävä kalatie. Tämä mahdollistaisi monien kymmenien kilometrien matkalle uusia hyviä kalastusmahdollisuuksia tulevina vuosina. Perhojoen saavutettavuus on erittäin hyvä, koska monin paikoin vieressä kulkee Jyväskylä—Kokkola-tie. Onnistuessaan hanke lisäisi tämän alueen kalastusmatkailua huomattavasti ja toisi alueelle myös lisää elinkeinotoimintaa. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 3 000 000 euroa momentille 30.40.31 patojen purkamiseen tai kalateiden rakentamiseen vaelluskalojen reiteille. 
Helsingissä 18.10.2019 
Ville
Vähämäki
ps
Viimeksi julkaistu 5.11.2019 10.21