Talousarvioaloite
TAA
367
2018 vp
Mikaela
Nylander
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Lapinkyläntien—Heikinkyläntien päällystystyön loppuun saattamiseen Lapinjärvellä (600 000 euroa)
Eduskunnalle
Tieosuuden Kirkonkylä—Heikinkylä—Lapinkylä—Tavastby päällystys paikallisteillä 11932 ja 11913 aloitettiin jo joitakin vuosia sitten. Osuudella on öljysorapinnoite, mutta päällystettä puuttuu vielä molemmista päistä. Tieosuudella on linja-autoyhteys, ja se on tärkeä elinhermo paikkakunnalle. Kunnossapitoa vaikeuttaa nykyinen heikko tienpinta, jota ei ole perustettu kunnolla. Tieosuuden päällystäminen on mitä tärkeintä, koska paikallisen tieverkon liikennöitävyys on keskeistä haja-asutusalueen infrastruktuurille ja asutukselle. Tiehallinnon tarkoituksena on ollut päällystää koko valtion omistuksessa oleva tieosuus, mutta nyt tiehallinto viittaa resurssien puutteeseen työn loppuun saattamiseksi.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 600 000 euroa momentille 31.10.20 Lapinkyläntien—Heikinkyläntien päällystystyön loppuun saattamiseen Lapinjärvellä.  
Helsingissä 28.9.2018 
Mikaela
Nylander
r
Thomas
Blomqvist
r
Viimeksi julkaistu 15.10.2018 11:48