Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.41

Talousarvioaloite TAA 367/2020 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite polttoaineiden verotuksen laskemisesta johtuvan veroarvion vähentämisestä (-254 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Liikennepolttoaineiden verotasoja korotettiin elokuusta 2020 alkaen. Hallituksen talousarvioesityksen mukaan muutoksen odotetaan lisäävän valtion energiaverotuloja vuositasolla noin 250 milj. eurolla. 

Korotus tulee aiheuttamaan merkittäviä lisäkustannuksia muun muassa kuljetusalalle. Veronkorotus nostaa dieselin ja bensiinin hintoja yleisesti 6—7 senttiä litralta. Yksittäiselle ajoneuvoyhdistelmälle muutoksen on arvioitu tarkoittavan noin 10 000 euron lisälaskua vuodessa. Elokuussa voimaan tullut korotus nostaa kuljetuskustannuksia Suomessa lähes 80 miljoonalla eurolla vuodessa. 

Hallituksen verolinjauksissa ei huomioida maantiekuljetusten merkitystä viennin kilpailukyvylle. Polttoaineveron korotus iskee suoraan Suomen vientiteollisuuteen ja kuljetusyrittäjiin. Korotus iskee samoin erityisesti kaikkiin maaseudun työssäkäyviin ja vähäosaisiin. Veronkorotus vaikuttaa enemmän polttoaineen hintaan haja-asutusalueilla, mikä johtaa alueelliseen epätasa-arvoon. 

Esitämme, että 1.8.2020 voimaan tullut polttoaineveron korotus perutaan.  

Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vuoden 2021 vaihtoehtobudjettiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää 254 000 000 euroa momentilta 11.08.07 polttoaineiden verotuksen laskemisen johdosta. 
Helsingissä 16.10.2020 
Peter Östman kd 
Antero Laukkanen kd 
Sari Essayah kd 
Sari Tanus kd 
Päivi Räsänen kd