Viimeksi julkaistu 19.4.2021 15.52

Talousarvioaloite TAA 368/2016 vp 
Markku Rossi kesk ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kuopion henkilö- ja tavararatapihojen uudistamiseen (40 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Asemanseudut ovat tärkeitä kaupunkikehityksen paikkoja, joita kaupungit voisivat hyödyntää asunto- ja palvelurakentamisessa huomattavasti nykyistä paremmin. Alueiden hyödyntäminen edellyttää usein myös ratapihojen uudistamista, kansiratkaisuja tai toimintojen muualle siirtämistä. 

Kuopiossa keskeisenä osana kaupunkikeskustan kehittämistä ollaan toteuttamassa Kuopion Asemanseudun uudistaminen. Alueelle on vuonna 2014 valmistunut kunnallistekniikka, joka mahdollistaa tehokkaan etenemisen yhteistyössä yksityisektorin toteuttajatahon ja VR-Yhtymä Oy:n kanssa. Kyseessä on merkittävä elinvoimaa ja työllisyyttä lisäävä hankekokonaisuus, josta yksityisten investointien osuus on noin 150—170 miljoonaa euroa. Nykyisestä linja-auto- ja rautatieaseman alueesta muodostetaan seudullisesti tärkeä joukkoliikennepalvelut ja matkakeskustoiminnot sisältävä keskittymä, jota täydentää arkkitehtuuriltaan edustava toimisto-, liike- ja palvelutiloja sekä asumista sisältävä työpaikka-alue. Hankekokonaisuuden toteutumisen kannalta on erityisen tärkeää, että alueen henkilö- ja tavarapihojen uudistaminen tunneleineen (valtiorahoitteinen osio noin 50 miljoonaa euroa) kyettäisiin sovittaa muun rakentamisen aikatauluun. Lisäksi uudistus palvelisi Kuopion Sorsasaloon suunnitteilla olevan kuljetustarpeiltaankin erittäin merkittävän biotuotetehtaan tarpeita. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 40 000 000 euroa momentille 31.10.77 Kuopion henkilö- ja tavarapihojen uudistamiseen. 
Helsingissä 30.9.2016 
Markku Rossi kesk 
Elsi Katainen kesk 
Kari Kulmala ps 
Matti Semi vas 
Riitta Myller sd 
Seppo Kääriäinen kesk 
Krista Mikkonen vihr 
Pentti Oinonen ps 
Sari Essayah kd 
Kimmo Kivelä ps 
Sari Raassina kok 
Hannu Hoskonen kesk 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd