Talousarvioaloite
TAA
368
2018 vp
Mikaela
Nylander
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Porvoon saaristotien rakentamiseen (3 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Porvoon kaupungin itäpuolelta ohittavan saaristotien rakentaminen on tarpeellista liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä liikenteen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi asuntoalueilla ja Porvoon ydinkeskustassa. Hankeen toteuttamisen avulla voidaan vähentää oleellisesti Porvoon keskustan kautta kulkevaa läpikulkuliikennettä, josta raskaan soraliikenteen ja loma-asukkaiden viikonloppuliikenteen osuudet ovat merkittäviä.   
Hanke mahdollistaa merkittävän energiatehokkaan asuntotuotannon Skaftkärrin alueelle ja tukee Helsingin metropolialueen kehittymistä. Alueen toteuttamiseen on hyvä valmius kaavatilanteen ja maanomistusten osalta. Alueen rakentaminen voidaan aloittaa nopeasti, kunhan läpikulkuliikenteen ongelmien hoitamisesta saadaan ensin varmuus.   
Hankkeen yleissuunnitelma on hyväksytty tammikuussa 2008. Koko hankkeen kustannusarvio on 14,7 miljoonaa euroa ja 1. vaiheen kustannusarvio on 6,5 miljoonaa euroa. Hanke on hyvin kannattava.   
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 3 000 000 euroa momentille 31.10.20 Porvoon saaristotien rakentamiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Mikaela
Nylander
r
Thomas
Blomqvist
r
Viimeksi julkaistu 15.10.2018 11:51