Talousarvioaloite
TAA
370
2018 vp
Mikaela
Nylander
r
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Loviisan meriväylän syventämiseen (14 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Loviisan satama on pieni, dynaaminen ja kehittyvä satama kehittyvällä alueella. Loviisan Satama Oy:n omistus jakautuu vuoden 2017 alusta alkaen Helsingin Satama Oy:n (60 %) ja Loviisan kaupungin (40 %) kesken. Sataman sijainti on lähellä tuotantoa ja pääkaupunkiseudun kulutusaluetta. Loviisan Sataman menestys on täysin riippuvainen infrastruktuuristaan.  
Loviisan satama tuo paikallisesti paljon työtä ja sitä kautta verotuloja, lisäksi Suomen teollisuudella tulee olla mahdollisuus mahdollisimman kustannustehokkaaseen logistiikkaan. Uusi moottoritie ja satama tukevat toisiaan. Satamaan johtava lyhyt meriväylä tuo myös säästöjä aluskäyntiin. Näistä eduista hyötyvät sekä lastinomistajat että varustamot.  
Meriväylän syvennystä on lisättävä 9,5 metristä 11 metriin, hyötysuhde on erinomainen ja kustannus pieni. Laivojen koko suurenee kaikkialla maailmassa, mikä lisää tarvetta syvemmälle väylälle. Lisäksi alueella on suuria merenpinnan tason vaihteluja. Liikenneviraston alustava arvio syvennyksen kustannuksesta on 13—14 miljoonaa euroa.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 14 000 000 euroa momentille 31.10.77 Loviisan meriväylän syventämiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Mikaela
Nylander
r
Viimeksi julkaistu 15.10.2018 11:51