Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 373/2019 vp

Viimeksi julkaistu 5.11.2019 10.24

Talousarvioaloite TAA 373/2019 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perustoimeentulotuen tasokorotukseen (20 000 000 euroa)

JohannesYrttiahovas

Eduskunnalle

Valtion talousarvioesitykseen sisältyy ns. perusturvaetuuksien korotus (mm. työttömän peruspäiväraha, työmarkkinatuki) 20 eurolla. Toimeentulotuen perusosaa hallitus ei korota vastaavasti, joten perusturvaetuuksien korotukset leikkautuvat toimeentulotukilaskelmassa pois. Toimeentulotukiasiakkaat eivät siis hyödy lainkaan perusturvaetuuksien korottamisesta, vaan tämä kaikkein köyhin väestönosa jää korotuksesta paitsi. Kulutus- ja polttoaineverojen kiristykset päinvastoin heikentävät heidän taloudellista tilannettaan. Vuonna 2018 toimeentulotukea sai 408 393 henkilöä ja 281 448 kotitaloutta. Toimeentulotuen ostovoima on heikentynyt noin 40 prosenttia reilun kahdenkymmenen vuoden aikana. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 20 000 000 euroa momentille 33.10.57 perustoimeentulotuen tasokorotukseen. 
Helsingissä 18.10.2019 
JohannesYrttiahovas