Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 374/2019 vp

Viimeksi julkaistu 5.11.2019 10.24

Talousarvioaloite TAA 374/2019 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Verohallinnon toimintamenoihin harmaan talouden torjunnan tehostamiseen (5 000 000 euroa)

PeterÖstmankdym.

Eduskunnalle

Harmaa talous aiheuttaa yhteiskunnalle merkittäviä verotulojen menetyksiä. Samalla se vaikeuttaa laillisesti toimivien yritysten kilpailumahdollisuuksia. Verohallinnolla on keskeisimpiä rooleja harmaan talouden torjunnassa sisältäen verotukseen liittyvien rikosten lisäksi myös muun talousrikollisuuden. Harmaan talouden torjuntatyöhön kuuluvat muun muassa verotarkastukset, erilaiset hankkeet ja kampanjat sekä verotuksen yhteydessä tehtävät ohjaukset ja valvonnat. Verohallinto tekee harmaan talouden verotarkastusten yhteydessä tiivistä yhteistyötä koti- ja ulkomaisten viranomaisten kanssa, minkä kautta varmistetaan kokonaisvaltainen lähestymistapa harmaaseen talouteen liittyvien eri ilmiöiden tunnistamisessa, torjumisessa ja valvonnassa sekä mahdollistetaan puuttuminen myös kansainväliseen veronkiertoon.  

Tehokas ja kasvavassa määrin globalisoitunut harmaan talouden torjunta edellyttää kuitenkin erityisen osaamisen lisäksi myös riittäviä resursseja. Lisäpanostuksilla ja tarkastustoiminnan aktiivisella kehittämisellä saadaan moninkertainen tuotto lisääntyvien verotulojen muodossa. Epärehelliseen toimintaan puuttumalla parannetaan samalla rehellisten yritysten toimintaedellytyksiä.  

Esitys määrärahan lisäämisestä Verohallinnon toimintamenoihin sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vuoden 2020 vaihtoehtobudjettiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 5 000 000 euroa momentille 28.10.01 Verohallinnon toimintamenoihin harmaan talouden torjunnan tehostamiseen. 
Helsingissä 18.10.2019 
PeterÖstmankd
SariTanuskd
PäiviRäsänenkd
SariEssayahkd
AnteroLaukkanenkd